Zamienniki ASG EUPOS

GPS

GPS

 

Jeśli wykonujecie pomiary w technologiach RTK i RTN, to pewnie już wiecie, że organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny mogą już pobierać opłaty za umożliwienie korzystania z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS.
Informacje o opłatach znajdziecie w zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, można ją pobrać przykładowo tutaj.

Udostępnianie korekt powierzchniowych (RTN) to 1500 zł. na rok, korekty z jednej stacji (RTK) 700 zł. na rok. Korzystanie przez licencjobiorcę z usługi może odbywać się za pomocą dowolnej liczby odpowiednich urządzeń pomiarowych, z tym że w tym samym czasie korzystanie z tych usług może odbywać się tylko za pomocą jednego urządzenia pomiarowego.

GUGiK wydał komunikat o rejestracji w bazie danych użytkowników, składaniu wniosków o udostępnienie danych  i udzielenie licencji oraz wnoszenie opłat za dane i usługi systemu ASG-EUPOS.

Możliwe jest korzystanie z alternatywnych, także odpłatnych sieci stacji referencyjnych i serwisów korekt RTK/RTN:

TPILeicaNadowski, Małopolski System Pozycjonowania Precyzyjnego oraz VRSNET

Dodam, że sytuacja z wprowadzeniem opłat wpłynęła pozytywnie na konkurencję wśród operatorów takich sieci stacji, a to zawsze oznacza coś dobrego dla końcowych odbiorców.  TPI na przykład, dopuszcza do sieci TPI NETpro ograniczoną liczbę osób z możliwością skorzystania z bezpłatnego dostępu do sieci TPI NETpro (do 15.07.2014) oraz wykupienia 12 miesięcznego dostępu do sieci TPI NETpro niezależnie od marki odbiornika GPS (do 31.07.2014). Oferta ma wprawdzie  charakter jednorazowy ale i tak pięknie.

 

Reklamy