Rysuj obiekty wokół punktów w C-Geo

W C-Geo jest od pewnego czasu trochę dziwne i lekko ukryte narzędzie, którym można narysować jakiś symbol/znak umowny związany z punktem w tabeli/na mapie. To nie jest duplikat edytora symboli, tylko coś innego działającego podobnie jak rysowanie w języku logo.

logo2

Narzędzie wybieramy wychodząc od Tabela > Zaznaczone punkty >
Rysuj obiekty wokół punktów.
Narzędzie to pozwala na zdefiniowanie obiektu jaki ma być narysowany
wokół punktu. Zdefiniowany obiekt może być wstawiony jednym kliknięciem przy wszystkich zaznaczonych w tabeli punktach. Stworzone komendy zapisywane są w folderze c-geo/bin – pliki o rozszerzeniu *.logo.

Mamy możliwość zastosowania jako parametry (wymiaru) – nazwy kolumny
z tabeli współrzędnych. Teraz jeśli np. pomierzymy w terenie średnice
jakichś okrągłych elementów i wpiszemy te wartości do kolumny ”średnica”
to możemy wykreślić hurtowo okręgi wpisując komendę

”OKS srednica”

 

Dostępne komendy pokazuje rysunek.

logoKom

 

 

 

 

 

 

Narzędzie można także wywołać z okna mapy – paleta Rysowanie >
Wstaw obiekty wektorowe do punktu

ob_wekt

Reklamy