Kosztorysy prac geodezyjnych w GeoOrganizerze

Jeden z użytkowników GeoOrganizera zaproponował by dodać do programu możliwość tworzenia wyceny pracy geodezyjnej poprzez samodzielnie kształtowany katalog czynności geodezyjnych i ich cen.
Dodaliśmy więc taką możliwość (zakładka Kosztorys), a także wprowadziliśmy kilkadziesiąt przykładowych pozycji, na starcie o zerowych wycenach.
Jednak, jeśli byłoby to dla użytkowników GeoOrganizera interesujące, można by wprowadzić procedurę anonimowego zbierania danych o cenach ofertowych dla poszczególnych składowych prac geodezyjnych gromadzonych z podziałem na poszczególne powiaty.
Działałoby to tak, że użytkownik, który wyrazi zgodę, po wprowadzeniu danych pracy geodezyjnej (lokalizacji na poziomie powiatu), wybrałby z listy prac geodezyjnych te, które występują w jego pracy, wprowadziłby ich ceny, a program przesłałby te wartości na serwer sieciowy, bez danych o wprowadzającym, jedynie z określeniem powiatu.
Tam dane podlegałyby uśrednieniu z innymi, już wcześniej wprowadzonymi.
W GeoOrganizerze pojawi się wówczas dodatkowa funkcja: Sprawdź średnie ceny prac w moim powiecie.
W wyniku tego sprawdzenia, u użytkownika wyświetlą się średnie ceny wybranych przez niego prac geodezyjnych.
Warunkiem powodzenia jest oczywiście to by takie dane przesyłali użytkownicy GeoOrganizera i by były to sensowne wartości. Ważne jest też by stosować jednolite standardy określające nazwy asortymentów prac geodezyjnych.
Może znajomość średnich cen w konkretnych powiatach spowodowałaby zatrzymanie spadku cen? a może przyczyniłaby się do ich wzrostu?

Zajrzyjcie tu i zagłosujcie za lub przeciw temu rozwiązaniu.

Napisałem to cytując Jurka Biegalskiego.

Reklamy

Aktualizacja GeoOrganizera

GeoRganizeramkaMałyFirma Softline udostępniła aktualizację GeoOrganizera, a w niej:
– opcjonalny zapis załączanych plików, skanów itp. dokumentów w specjalnym do tego przeznaczonym folderze w katalogu GeoOrganizera. Dzięki temu, jeśli gromadzone są duże ilości dokumentów, nie obciążają bazy danych, możliwa jest też ich archiwizacja niezależnie od bazy danych, pliki są też dostępne dla innych aplikacji niezależnych od GeoOrganizera. Funkcjonalność ta jest włączana poprzez menu Narzędzia, także gdy wcześniej nie korzystało się z niej, a dokumenty były dotąd przechowywane w bazie danych,
– dodano zakładkę Obmiar przeznaczoną na wprowadzanie parametrów ułatwiających między innymi szacowanie czasu i kosztów prac. Samodzielne można tam definiować potrzebne pola bazy danych,
– wprowadzono możliwość ustalania praw dostępu do zakładki Notatki, Kosztorys, Obmiar (żeby nam pracownicy nie grzebali po informacjach ile tak naprawdę kosztuje dana praca),
– dodano możliwość nadawania kolorów do oznaczania np. statusu pracy, określony kolor jest widoczny na liście prac w postaci dodatkowej kolumny,
– dodatkowe pola z zakładki Dane dodatkowe mogą zostać wyświetlone jako odrębna kolumna na liście prac (opcja ta jest dostępna w oknie definiowania dodatkowych pól w zakładce Dane dodatkowe). Dzięki temu, można filtrować, grupować i sortować prace także według tego kryterium.

Uwaga ! Aktualizacja programu wymaga też aktualizacji serwera jeśli korzysta się z GeoOrganizera w trybie serwera.

Aby skorzystać z tej aktualizacji trzeba mieć dostęp do usługi aktualizacji, a więc jeśli w Pomoc – O programie jest data np. 1.06.2016 – wówczas aktualizacja nie będzie mogła być zainstalowana bez wykupienia płatnego dostępu do aktualizacji GeoOrganizera.
Koszt aktualizacji to 49 zł netto (użytkownicy C-Geo) lub 99 zł netto (pozostali użytkownicy).
Zamówienie usługi aktualizacji dostępne jest przez http://softline.xgeo.pl/index.php/component/jforms/11/85
Link do pobrania instalacji zaktualizowanego GeoOrganizera i zarazem serwera.