Nowe przepisy dotyczące dronów

Weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa zmieniające
,,rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy
Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia
warunków i wymagań dotyczących używania tych statków” (DzU poz. 1317).

Z polskiego na nasze – chodzi o przepisy regulujące posługiwanie się dronami
w celach komercyjnych i rozrywkowych. Np. ustalono minimalną odległość poziomą od
zabudowy zwartej i obiektów pojedynczych, dron musi mieć tabliczkę z właścicielem,
operator kamizelkę ostrzegawczą i instrukcję operacyjną itp.
Przepisy nie obejmują latadeł ważących mniej niż 0.6 kg

Dokładnie to poczytacie sobie tutaj.

Na zdjęciu (pochodzącym ze strony Aliexpress.com) droniątko Cheerson-CX-10C

Ten to sobie polata bez regulacji prawnych 🙂

cheerson-cx-10c-copter-drones-with-camera-rc-hexacopter-professional-drones-micro-dron-remote-control-mini_640x640

Reklamy

Kilka pytań o wyrównanie ścisłe przy zakładaniu osnów pomiarowych

Ostatnio dostałem zestaw pytań od klienta, dotyczyły wyrównania ścisłego podczas zakładania osnów pomiarowych – jak do tego podejść, szczególnie używając programu C-Geo. Moje odpowiedzi są subiektywne, prawdopodobnie można do tego podejść inaczej i w gruncie rzeczy wynika to ze sposobu interpretowania przepisów, szczególnie rozporządzenia  MSWiA z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych…

W każdym ośrodku dokumentacji inspektor może to zrobić nieco inaczej, prezentuję swoje zdanie na ten temat (podpisane JM). Parę uwag dorzucił także Rafał Kocierz (podpis RK) za co mu dziękuję.  Jeśli macie odrębne to podzielcie się nim w komentarzach.

1. Czy w przypadku wyznaczenia współrzędnych stanowiska pomiarem GPS
 RTK/RTN można określić jego średni błąd położenia ? A jeżeli tak to w
 jaki sposób ? 🙂

Czy to pytanie dotyczy zastosowania do wyznaczenia stanowiska programu C-Geo czy jest natury ogólnej ? Według mnie, błąd położenia można zawsze wyciągnąć z oprogramowania, które było użyte do uzyskania tej uśrednionej pozycji. Zawsze da się wyciągnąć jakiś raport tekstowy czy html. W przypadku C-Geo, jeśli użyto do przygotowania raportu modułu Dziennika pomiarów RTK/RTN, to tam zawsze błędy są wykazane. Jeśli jakieś punkty były mierzone kilkukrotnie to można w raporcie to wykazać i podać współrzędne uśrednione. (JM)
2. Czy wyznaczenie błędu średniego stanowiska , metodą wcięcia z  wyrównaniem, z uwzględnieniem  błędów średnich punktów  nawiązania (z  pomiaru RTK) daje obraz dokładności względem osnowy geodezyjnej  ?

Jeśli chodzi o C-Geo Obliczenia > Wcięcia > wcięcie z wyrównaniem to nie uzyskuje się błędu względem osnowy geodezyjnej, nawet jeśli punkty użyte jako baza wcięcia mają w tabeli wpisane jakieś błędy mp. Po prostu z rozporządzenia z 9 listopada2011 r. dalej wynika, że punkty osnowy są traktowane jako bezbłędne, więc w programie C-Geo nie dano we wcięciach możliwości uwzględniania błędów. W tych przepisach brak konsekwencji, skoro kładzie się coraz większy nacisk na wyrównanie ścisłe i sporo punktów znajdujących się w zasobach ośrodków ma już określone błędy położenia, to czemu ich nie użyć ? Mielibyśmy wtedy pełny ogląd dokładności wyznaczenia punktów z uwzględnieniem stanowisk, nawiązań i obserwacji. (JM)

Tak, dałoby, ale nie do końca chodzi tylko o uwzględnienie wielkości błędu. Ciężko zakładać, że pomiar RTK jest dokładniejszy niż pomiar kąta i odległości tachimetrem, dlatego ciężko uznać te dwa punkty jako bezpośrednie nawiązanie. Jeśli tylko wyrównamy wektory RTK/RTN wraz z obserwacjami klasycznymi to zarówno wektory, kąty i odległości będą wspólnie wyrównane i każda z tych obserwacji dostanie własne poprawki. (RK)

3. Czy  przy rozwijaniu osnowy założonej metodą GPS RTK/RTN ( w wyjątkowych  sytuacjach) , np. metodą wcięcia, można  dokonać wyrównania w układzie  sieci jednorzędowej ( bo przy statycznej można połączyć obserwacje) ? 

Tak, można, a nawet trzeba zrobić wyrównanie łączne wektorów z RTK/RTN z obserwacjami wcięć. W C-Geo robi się to przy pomocy modułu Wyrównanie ścisłe osnów 3D i GNSS, tam uzyskujemy pełną analizę dokładności (chociaż dalej zakładamy, że punkty osnowy są bezbłędne). (JM)

4. A przy okazji jeszcze by mnie interesowało jak  rozsądnie ( i zgodnie z rozporządzeniem ) podejść do zagadnienia zakładanie ciągów wiszących. Zdarza się że geodeci zakładają dwa punkty GPSem RTK ( taką linię pomiarową), a potem z tego zakładają np. dwa boki wiszące, bez drugiego nawiązania kątowego na trzeci punkt (bo go nie założono) i  bez kontroli na jakiś PW, bo nie widać. Niby jest pomiar kontrolny z bagnetu na szczegóły I grupy , ale czasami to jeździ po 20-30 cm ..:|. 

W takim wypadku wyrównałbym to łącznie w module Wyrównanie ścisłe osnów 3D i GNSS tyle, że potrzebne są jako obserwacje wektory z RTK, a nie same uśrednione współrzędne tych dwu punktów tworzących linię pomiarową oraz odległości i kąty z tych dwu boków ciągu wiszącego. Tak na oko to nie jest pewien, czy przy takiej konstrukcji nie zabraknie obserwacji nadliczbowych, ale chyba nie. Musiałbym to sprawdzić na konkretnym przykładzie. (JM)

A może jeździć tylko na 10cm. Czyli taka konstrukcja jest słaba i nie wiadomo gdzie siedzą błędy. Dlatego należy pomierzyć po dwa punkty RTK na początku oraz na końcu ciągu, a między nimi zakładamy klasyczny ciąg którego obserwacje będą wyrównane wraz z wektorami. Bez tego warunku nie spełni się wymagań rozporządzenia które mówi, że na każdym stanowisku muszą być dwa kierunki nawiązania  np. przy pomiarze biegunowym… (RK)

GGK jak Pytia delficka ? Czyli co GUGiK orzekł o zakładaniu osnów przy pomocy RTN

GUGiK ustami (ręką ? ) Jacka Jarząbka odpowiedział dwustronicowym pismem na pytanie wielkopolskiej inspekcji geodezyjnej Czy geodezyjne pomiary terenowe wykonane metodą RTN polegające na założeniu osnowy pomiarowej muszą być wyrównywane? Pismo możecie pobrać poniżej (opublikowało je Geoforum). 140918_ggk_odpowiedz_dot._rtn Jak dla mnie jest to odpowiedź gówno dająca, udzielona w stylu Pytii delfickiej albo Józka z Zakopanego, który na pytanie czy będzie padało odpowiada, że będzie albo i nie będzie.

Co np. oznacza określenie, że ,,jeśli […], to współrzędne wirtualnej stacji powinny być podawane w dokumentacji pomiaru”. To podajemy je w takim razie jako te wtórnie wyrównane czy właśnie nie musimy wyrównywać, bo już zostały wyrównane w odbiorniku i traktujemy je jako bezbłędną osnowę ? Itd. itp. Oczywiście, nie jest wykluczone, że jestem tępym ćwokiem ale w takim razie oświećcie mnie plizzzz i jeśli ktoś ma własną rzeczową interpretację tej pięknej interpretacji, to niech się nią podzieli.


Dzień później…

Na moją prośbę oświecenia dokonał nieoceniony FaFal, podaję jego interpretację interpretacji:

Pismo to jest zgodne z wcześniejszymi wykładniami GUGiKu. Oznacza to, że VRS nie musimy ponownie wyrównywać, w raportach podawać należy współrzędne stacji VRS którą wyznaczyło centrum obliczeniowe ASG-EUPOS. Jeśli odbiornik nie podaje wektorów do VRS (choć z niej korzystają), ale podają wektory do najbliższej stacji, to oczywiście współrzędnych VRS nie musimy podawać – tak robią wszystkie odbiorniki Trimble. Ponieważ wektory są mierzone nadliczbową ilością razy, końcowe współrzędne punktów mają być wyznaczone z wykorzystaniem MNK – czy to metodą pośredniczącą, czy to z wykorzystaniem średniej arytmetycznej ….. Jeśli zakładano dodatkowe punkty klasycznie lub dodatkową obserwacją jest odległość między punktami to już zostaje tylko wyrównanie obserwacji np. metodą pośredniczącą.

No i dziękuję, mam nadzieję, że powyższa informacja będzie dla Was przydatna. Nadal jednak twierdzę, że takie pisma jak to z GUGiK, są niewiele warte. Nawet jeśli pytanie zadane przez WINGiK było zbyt ogólne i nie powinniśmy się byli łudzić, że ktoś odpowie wprost na tak  oczywiste pytanie ,,wyrównywać czy nie wyrównywać” to jednak zwykły geodeta, który nie jest naukowcem ani mega specem od GPS i rachunku wyrównawczego, ma prawo oczekiwać jasnych stwierdzeń, które pomogą mu w oddawaniu operatów z jego pomiarów. Czy GGK nie mógł precyzyjniej opisać sprawy warunkowo np.: ,,jeśli w rezultacie pomiarów nie uzyskujesz wektorów do VRS, to … a jeśli Twój odbiornik podaje wektory do najbliższej stacji to…” jeszcze lepiej gdyby zestawiono najbardziej popularne odbiorniki i wskazano jak jest z opracowaniem danych z np. Trimble’a, a jak z Leica. Oczywiście tak się nie da, bo pewnie wymienianie z nazwy marek sprzętu jest formą reklamy ale w ten sposób powracamy do punktu wyjścia – pismo omawia sprawę ogólnie i tajemniczo.

To tyle marudzenia na dziś. Z pozytywów – trwa ładna pogoda, więc wyciągajcie te swoje odbiorniki, jakich tam marek one nie są i zasuwajcie w teren żeby nie zmarnować ładnego dnia.

Kooooniec

Zgłoszenie roboty geodezyjnej z kalkulacją opłat według nowych zasad

Jak wiadomo wśród różnych zmian przepisów stosowanych przez geodetów, pojawiły się też nowe stawki oraz jednostki rozliczeniowe stosowane przy ustalaniu opłat z tytułu udostępniania  materiałów zasobu geodezyjnego.

Główny problem to chyba konieczność przestawienia sobie w głowach sposobu naliczania, a do tego nie pogubienie się w tych różnorodnych współczynnikach korygujących. Na plus można zaliczyć promowanie przekazywania danych z zasobu w postaci elektronicznej, a nie papierowej. Oczywiście sporo osób powie, że to horror, bo na papierowym wykazie mieli wszystko napisane jasno ,,jak krowie na rowie”, a wersję elektroniczną, to trzeba mieć czym otworzyć. Powoduje to też powrót formatu SWDE, który przecież miał odejść w związku z wprowadzeniem formatu GML.

Jakoś sobie trzeba radzić w nowej sytuacji. Softline także nadąża za zmianami i wypuszcza wersję beta programu GeoOrganizer (na system Windows).

Program można używać niezależnie od C-Geo lub tez zapisać do katalogu wtyczki i traktować jako wtyczkę do C-Geo.
Jest to wersja 0.1.0.0 beta programu, który być może wyewoluuje w coś większego. Na razie udostępniony jesto jako wersja czasowa (okres 30 dni, który będzie przedłużany z każdą nową wersją; w wersji beta program wymaga przy starcie dostępu do internetu w celu sprawdzenia ważności licencji).

Na tym etapie program nie potrafi zbyt wiele  ale  może być pomocny przy generowaniu nowych zgłoszeń prac geodezyjnych. Oprócz sporządzenia wydruku zgłoszenia pozwala na szacunkową wycenę zamawianych materiałów. Sprawdzono, że faktycznie proponowane wyceny są zgodne z nowym cennikiem.

Jak zwykle proponuję – pobierajcie, testujcie i zgłaszajcie do Softline’u co można by było z tym dalej zrobić. Chcecie mieć przydatny program, to musicie poświęcić chwilkę czasu i powiedzieć autorom co Wam jest potrzebne. Nie będzie informacji, to i nie będzie rozwoju programu, tak to działa.


Wiadomość z końcówki roku 2014 – program jest i będzie rozwijany, a od stycznia 2015 roku Softline kończy wydawanie wersji testowej i zaczyna sprzedawać go za kwotę 200 zł. netto.

 

Aktualne druki geodezyjne

Przepisy co chwilę zmieniają się, więc formularze i zakres treści, którą musimy w nich umieścić także.
Tutaj znajdziecie druk zgłoszenia pracy geodezyjnej, a tutaj jest strona GUGiK z wzorami formularzy stanowiącymi  załączniki do aktów wykonawczych do nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego, które weszły życie w dniu 12 lipca br.

Miłego pobierania.

Poprawka odwzorowawcza § 62.1 rozporządzenia MAiC z 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Sprawa jest już oczywiście znana ale warto ją opisać, ponieważ kolejni geodeci obijają się o nią.
W wywołanym w tytule rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, jest paragraf
§ 62.1 który brzmi:
Pole powierzchni działek ewidencyjnych oblicza się za pomocą współrzędnych prostokątnych płaskich,
o których mowa w § 61, i koryguje o wartość powierzchniowej poprawki odwzorowawczej wynikającej ze zniekształcenia
obiektów powierzchniowych prezentowanych na płaszczyźnie odwzorowania w stosunku do tych samych
obiektów prezentowanych na powierzchni elipsoidy stanowiącej geodezyjny system odniesienia, o którym mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy.
oraz dalej:
2. Sposób obliczenia powierzchni działek ewidencyjnych z uwzględnieniem powierzchniowej poprawki odwzorowawczej
określa załącznik nr 5a do rozporządzenia.

Jak już pewnie wiecie, w tekście nie ma żadnego załącznika nr 5a, tylko wspomniana treść
została zawarta w załączniku nr 4 🙂

Po drugie, w treści załącznika są ewidentne błędy drukarskie, które zmieniają całkowicie wyniki obliczeń. Jeśli trzymamy się ,,obowiązującej” podanej w publikatorze prawa wersji, to mamy kupę 🙂
Jeśli będziemy rozsądni i zmienimy odpowiednio postać wzorów, to wyniki będą prawidłowe ale możemy być przez purystów posądzeni o to, że nie trzymamy się norm prawnych.

Tutaj możecie pobrać plik z treścią rozporządzenia i sprawdzić sobie jak to wygląda w oryginale.

Podaję poniżej wyjaśnienie w formie graficznej zrobione przez Jurka Biegalskiego z firmy Softline – jak prawidłowo interpretować wzory z załącznika nr 4:

Przechwytywanie

Podobny problem mamy z wzorem na dopuszczalną odchyłkę powierzchni działki ewidencyjnej, co opisane
zostało tu i jak wiem jest chętnie czytane.

Poprawka odwzorowawcza do pola powierzchni działki

W związku z pytaniem od p. Witolda, odniosę się do kwestii wykazywania
w obliczeniach pól powierzchni – poprawek odwzorowawczych. Otóż podobno
zdarzają się już w ośrodkach na północy kraju przypadki, kiedy oczekuje się
wykazywania wartości powierzchniowej poprawki odwzorowawczej przy obliczaniu powierzchni działki.
Wynika to podobnoż z § 62.1 rozporządzenia z 29 listopada 2013 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie zmiany rozp. w sprawie ewidencji gruntów i budynków:

,,Pole powierzchni działek ewidencyjnych oblicza się za pomocą współrzędnych prostokątnych płaskich,
o których mowa w § 61, i koryguje o wartość powierzchniowej poprawki odwzorowawczej wynikającej ze zniekształcenia obiektów powierzchniowych prezentowanych na płaszczyźnie odwzorowania w stosunku do tych samych obiektów prezentowanych na powierzchni elipsoidy stanowiącej geodezyjny system odniesienia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy.”

Otóż w C-Geo można uzyskać raport z obliczenia powierzchni działki, który
zawiera jawnie wpisaną wartość takiej poprawki.

Przy obliczaniu pola działek – Obliczenia powierzchni > Działki
w edytorze obiektów wybieramy ,,Opcje” – ikona z kartką i czerwonym pytajnikiem,
zaznaczamy opcję ,,Drukuj poprawkę odwzorowawczą”.

OpcjeOblPow

Przy tworzeniu raportu poprawka jest dodawana do raportu:

RaportPopr

To dotyczy oczywiście obliczeń pól samych działek a nie na przykład wykazu z rozliczenia klasoużytków w działkach.

Wszędzie gdzie jest w programie użyta nazwa ,,powierzchnia zredukowana”
to jest to powierzchnia korygowana w sposób wskazany w § 62.1,
a szczegółowo opisany w załączniku nr 4 do rozporządzenia
(który jest mylnie w tekście rozporządzenia nazwany załącznikiem nr 5a).
Piszę o tym załączniku bo jestem pewien, że za chwilę będą pytania z ośrodków,
czy C-Geo liczy redukcję zgodnie z rozporządzeniem.