Szkolenia indywidualne z C-Geo prowadzone przez internet

Osoby, które pracują i mieszkają daleko od  siedziby Softline Plus, nie zawsze są w stanie spotkać się         osobiście. Koszt i czas dojazdu do firmy lub szkoleniowca do miejsca gdzie odbędzie się szkolenie, bywa zbyt duży.Pojawił się  więc pomysł zaoferowania skrócenia dystansu poprzez realizację indywidualnych szkoleń zdalnie przy pomocy narzędzi sieciowych.

W tym celu zastosowany będzie  znany już użytkownikom C-GEO program AnyDesk. Zapewnia on zdalny dostęp do pulpitu komputera klienta. Wprawdzie to jeszcze nie będzie webinarium ale o tym pomyśli się później. Póki co chcemy pomóc sobie w organizacji tradycyjnych szkoleń, gdyż ostatnio ilość chętnych na nie rośnie. Wszystko wskazuje na to, że powodem jest wprowadzenie wymiany danych           z ośrodkami poprzez format GML.

Szkolenie będzie polegało na połączeniu się o umówionej porze przez Internet wspomnianym programem AnyDesk, równocześnie szkoleniowiec rozpocznie połączenie telefoniczne z klientem.

Operator będzie widział pulpit osoby szkolonej, proponował wykonanie różnych operacji w C-GEO lub sam wykona poglądowo omawiany temat.

Tematy szkoleń:

 1. Aktualizacja mapy zasadniczej w formacie GML – podstawy:
 • szablony mapy/tabeli;
 • zestawy kodów;
 • edytor mapy obiektowej;
 • import/eksport pliku w formacie GML;
 • edycja atrybutów opisowych obiektów;
 • generowanie etykiet.

(czas trwania 2 godziny)

2. Aktualizacja mapy zasadniczej w formacie GML – zaawansowany:

 • przyspieszanie pracy z danymi – wartości domyślne atrybutów,
 • automatyczne wypełnianie konturów obiektów;
 • automatyczne etykietowanie;
 • przekodowanie;
 • odczyt komunikatów walidatora.

(czas trwania 2 godziny)

3. Zagadnienia rachunku wyrównawczego w C-Geo:

 • wyrównanie ścisłe modułem podstawowym sieci poziomych i wysokościowych, moduł wyrównanie ścisłe 3D GNSS (przygotowanie danych, łączenie obserwacji kątowo-liniowych z wektorami GNSS);
 • wyrównanie niewielkich konstrukcji pomiarowych w C-Geo ( wcięcie z wyrównaniem, obliczenie stanowiska swobodnego tachimetru); jak uzyskujemy błędy mp i mh pikiet?

(czas trwania 2 godziny)

4. Geodezja katastralna:

 • obliczanie i wyrównywanie pól powierzchni;
 • wykazy zmian danych ewidencyjnych;
 • rozliczenie użytków;
 • korzystanie z gotowych formularzy;
 • tworzenie zaawansowanych raportów wymaganych przy kompletowaniu dokumentacji geodezyjnej (np. wykaz współrzędnych punktów granicznych);
 • porównanie współrzędnych.

(czas trwania 2 godziny)

5. Moduł importu danych EGiB SWDE/GML – przeglądanie i edycja danych ewidencyjnych w formatach GML i SWDE

(czas trwania 2 godziny)

6. Geodezja inżynieryjna:

 • NMT, objętości i warstwice;
 • projektowanie tras;
 • przekroje pionowe.

(czas trwania 2 godziny)

7. Wymiana danych w formatach GIS w szczególności obsługa formatu SHP oraz XML/GPX/KML/MIF.

(czas trwania 2 godziny)

8. Tabele danych związane z obiektami mapy numerycznej, definiowanie własnych struktur, modyfikacja istniejących na przykładzie szablonu dla gazowni.

(czas trwania 2 godziny)

9. Transformacje współrzędnych punktów, map i rastrów, przeliczenia międzyukładowe, układy lokalne, transformacje wysokości.

(czas trwania 1 godzina)

10. Wykorzystanie usług sieciowych – dostęp do źródeł danych WMS (Geoportal, Google Maps i inne); wykonywanie szkiców orientacyjnych z użyciem danych WMS (map topograficznych, katastralnych i Open Street Map).

(czas trwania 1 godzina)

11. Kalibracja skanów i wykorzystanie danych rastrowych.

(czas trwania 2 godziny)

12. Przygotowanie dokumentacji do operatu:

wydruki mapy i wykazów, formularze (edycja własnych formularzy w tym w formacie fr3), baza raportów.

(czas trwania 1 godzina)

13. Dziennik pomiarów satelitarnych RTK/RTN

(czas trwania 1 godzina)

Z powyższych propozycji można tworzyć własne zestawy szkoleniowe (max. czas trwania jednej sesji szkoleniowej to 3 godziny).

Propozycje można również modyfikować lub sugerować własne tematy, powyższa lista zagadnień ma być przede wszystkim inspiracją do przygotowania szkolenia najlepiej dopasowanego do Państwa potrzeb.

Koszt szkolenia 70 netto / godzina.

Szkolenia będą odbywać się w godzinach ustalonych indywidualnie z uczestnikiem, jednak nie wcześniej niż od godziny 15:30 od poniedziałku do piątku, możliwe są także szkolenia w sobotę.

Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie i wysłanie formularza (dostępny na stronie http://softline.geo.pl/wsparcie/szkolenie ), po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktujemy się telefonicznie lub przez e-mail i ustalimy dogodny termin szkolenia.

Następnie prześlemy fakturę proforma w celu wykonania przedpłaty.

Reklamy

Analizator raportów błędów GML dla ZSIN i EGB

Jak już wielokrotnie wspominałem, od kwestii GML’a w geodezji nie uciekniemy. Trzeba to coś oswajać i radzić sobie z obsługą tego formatu. Przyjrzyjcie się programowi Analizator raportów błędów GML dla ZSIN i EGB „GML AnRap” autorstwa FOX Computer Service,  Michał Lis z Lęborka.

Aplikacja umożliwia wizualną analizę raportów błędów wykazywanych przez walidator ZSIN-Kontrole dla danych w formacie GML. To ten walidator, który został opracowany dla GuGiK przez Intergraph’a.

GML AnRAP

GML AnRAP

Z kontekstu wynika, że program został napisany na zlecenie GUGiK, ponieważ na mocy umowy z GUGiK z dnia 25.07.2016  dostępny jest nieodpłatnie dla  CODGiK, WINGiK i PODGiK. Natomiast dla użytkowników komercyjnych kosztuje 900 zł netto za pierwszą licencję.

Więcej, a właściwie wszystko czego możecie się dowiedzieć o tym programie znajdziecie na stronie FOX Computer Service. Możecie tam pobrać demo. Pobierajcie, testujcie, jeśli możecie to podzielcie się uwagami.

Oczywiście piszę tak absolutnie nie wierząc, że ktoś coś napisze, prawie nigdy nie chce Wam się ruszyć dupy i skrobnąć dwa zdania ale nic to, taka rzeczywistość, a z realem nie zamierzam się kopać. Poza jednym wyjątkiem – pamiętajcie, Kaczyński musi odejść.

Atrybuty o wartościach specjalnych ( voidable )

Wraz z aktualizacją C-Geo z dnia 30.11.2016r. pojawiła się możliwość uzupełniania atrybutów w bazie danych wartościami specjalnymi, zgodnie z wymogami nowych rozporządzeń o mapie zasadniczej i bazach BDOT, GESUT i EGiB. Atrybuty te stosujemy wtedy, gdy atrybut danego obiektu jest wymagany, ale z jakiegoś powodu nie możemy zdobyć informacji o jego wartości. Stosujemy wtedy wartości specjalne, które uzasadniają przyczynę braku wartości. Można by o tym pisać, jest to zresztą już opisane w Wiki C-Geo. Zajrzyjcie tam, natomiast jeśli wolicie prezentacje i filmy, to lepiej obejrzyjcie to, co poniżej.

Pomiar i obliczenie punktu ukrytego

Jeśli posługujecie się tachimetrem firmy Leica (np. modelem TPS 400)
to możliwe, że spotkaliście się z możliwością pomiaru punktu ukrytego.
Inwentaryzujemy zabytkowy budynek i musimy określić położenie głębokiej
wnęki ściennej ? Albo inwentaryzujemy komorę podziemną i żeby pomierzyć
położenie przykanalika, możemy go owszem dotknąć grotem tyczki ale tyczka
będzie mocno pochylona ? Chodzi więc o przypadki, kiedy punktu mierzonego
możemy dotknąć tylko końcem dowolnie trzymanej tyczki (dowolnie ale nie
pionowo nad punktem).
Idea jest ciekawa, żeby to sprawnie szło potrzebujemy jednak specjalnej
tyczki z dwoma pryzmatami, o znanym rozstawie tych pryzmatów. Może to być
model GMP112 z przedłużką do tyczki do pomiaru punktów
ukrytych do pryzmatu GMP111. Zawiera minireflektor oraz adapter o
długości 30cm. Odstęp między pryzmatami – 40, 70 oraz 100 cm.
Pomysł nawiązuje do kwestii położenia prostej w przestrzeni trójwymiarowej.
Skoro znamy położenie przestrzenne dwu punktów (pryzmaty) to znamy równanie
prostej zawierającej tyczkę. Jeśli do tego znamy odległość grota tyczki od
jednego z pryzmatów, to obliczymy w takim razie współrzędne tego grota,
który przecież też znajduje się na prostej z tyczką.

W instrumencie korzystamy z programu do punktów ukrytych. Rysunki pokazują
jak ten program działa.

ukryty1

ukryty2

Jeśli chcemy jednak nie tylko mieć współrzędne szukanego punktu ukrytego,
ale także raport z danymi pomiarowymi oraz analizą dokładności wyznaczenia
punktu, to możemy skorzystać z C-Geo. W aktualizacji z dn. 2 stycznia 2017 r.
do zestawu obliczeń, które można wykonać w oknie mapy używając narzędzia
Pomiary i obliczenia na mapie z palety Narzędzia, dodano pozycję Punkt ukryty.

ukryty

Na mapie wskazujemy dwa punkty o pełnych współrzędnych x, y i h, które to
punkty odpowiadają pryzmatom na tyczce. Resztę robi program.
Rysunki pokazujące działanie programu wbudowanego w instrument pochodzą
z instrukcji obsługi instrumentu Leica.

Etykiety obiektów C-Geo

W miarę jak przybliżamy się do konieczności używania formatu GML, tak i coraz częściej spotykamy się z napisami na mapie, które już nie są statyczne, wstawione sobie w jakimś miejscu i tkwiące tam w nieskończoność. Te napisy są generowane z bazy danych, dynamicznie, ich treść może się zmieniać wraz ze zmianą wpisu w bazie, która jest źródłem dla takiej etykiety. Ta koncepcja napisów jako etykiet (labels) przyszła zdaje się z GIS’u i wciska się nam do geodezji jako takiej. Zresztą nie musimy wczytywać danych w formacie GML, zaetykietować możemy choćby obiekty zapisane jako SHP czy obiekty mapy importowane z Geo-Info.

Z tymi etykietami to jest jeszcze tak, że nie tylko jest ważne co tam jest wyświetlane ale także repezentacja graficzna no i miejsce wstawienia takiej etykiety. Skoro odnosimy to do geodezji i map, to wyobraźmy sobie przyłącze wodociągowe i opis tego przyłącza. gdzie ma być ten opis – w połowie długości przyłącza ? A może bliżej budynku do którego wchodzi ? Numer działki ewidencyjnej ,,ciągnięty” z bazy danych, to pewnie powinien znajdować się w środku ciężkości działki ? Jak się można domyślac, da się wymyślić reguły, które mogą posłużyć do w miarę automatycznego wstawiania takich etykiet dla całej mapy, a nie tylko pojedynczo, obiekt po obiekcie, automat powinien być bardziej efektywny, przynajmniej teoretycznie.

Jak to się ma do pracy z C-Geo ? Dla typowych obiektów mapy takie reguły etykietowania wynikają z obowiązujących rozporządzeń i spróbowaliśmy to zaimplementować.

Jak sobie radzić podpowiada poniższy film.

 

 

Komunikaty walidatora GML w C-Geo

Coraz częściej będziemy spotykali się z koniecznością eksportowania danych
do formatu GML, co oznacza także przechodzenie przez walidację pliku
i nauczenie się interpretowania komunikatów walidatora. Te informacje
o błędach są pisane językiem trudnym nawiązaującym do pojęć informatycznych
i trudno często zrozumieć o co właściwie chodzi. Zamieszczam więc poniżej przykłady
interpretacji kilku takich komunikatów błędów.

 1. Operator musi określić teryt dla lokalizacji pracy. Jest on używany
  do tworzenia identyfikatorów obiektów. Brak skutkuje komunikatami odnoszącymi się do ,,przestrzeni nazw”. Teryt wpisujemy na etapie zakładania tabeli w C-Geo,
  albo ostatecznie możemy też sami wpisać te przestrzenie nazw w oknie eksportu. w1

Tyle, że wtedy musimy je sami znać, otrzymać w ośrodku
albo przeczytać na oficjalnym wykazie zarejestrowanych baz. Wygodniej jest
pozostawić tę sprawę programowi i wpisać teryt, reszta zrobi się sama.

2. Każdy błąd który ma składnię zbliżoną do poniższej oznacza, że jakiś
atrybut nie został wypełniony, a powinien być. Przykładowo:
Analiza składni elementu ‚{urn:gugik:specyfikacje:gmlas:bazaDanychObiektowTopograficznych500:1.0}zrodlo’ o wartości ” nie powiodła się; ;BDZ_BudowlaZiemna.21

Tam między apostrofami ” powinno coś być, a nie ma. Czyli zaglądamy do pliku gml
szukamy obiektu o wskazanym w komunikacie id (czyli gml:id=”BDZ_BudowlaZiemna.21″)
i tam poniżej widzimy, że jest <bdz:zrodlo></bdz:zrodlo>
W C-Geo identyfikujemy właściwą budowlę ziemną, w oknie danych wybieramy z listy
właściwe źródło np. pomiar na osnowę. Po ponownym utworzeniu gml’a we
właściwym miejscu pojawi się taki wpis <bdz:zrodlo>pomiarNaOsnowe</bdz:zrodlo>

To chwilowo tyle ale na pewno będę jeszcze o tych sprawach pisał. Od GML’a nie uciekniemy…

Aktualizacja instrukcji do C-Geo – święta 2016 ;-)

Rzutem na taśmę zdążyłem zrobić aktualizację tomu drugiego instrukcji do programu C-Geo. Oczywiście mogę to tak poprawiać pierdylion razy, ale kiedyś trzeba to wreszcie zakończyć i opublikować. W przyszłości chcę raczej dodawać więcej filmów i prezentacji szkoleniowych oraz wpisów na Wiki C-Geo, niż dłubać w ,,tradycyjnej” książce.

A jak będzie – pożyjemy zobaczymy. Pewnie jak zwykle i tak na nic nie będzie czasu…

 

A instrukcję możecie pobierać tutaj c-geotom2