Import z formatu EOB EWMAPY do C-Geo oraz inne nowości

Pojawiła się kolejna aktualizacja C-Geo z numerkiem 8.8.10.1. Nowinek i poprawek tam sporo ale spróbuję wybrać i krótko opisać te najciekawsze.


Pojawiło się ułatwienie dla osób importujących pliki z Ewmapy ale w formacie EOB. Oznacza to możliwość wczytania,

w szerszym niż dotąd zakresie, atrybutów opisowych różnych obiektów mapy. Jednocześnie
następuje konwersja do postaci mapy obiektowej z bazą danych atrybutów.
Gdy PODGiK nie ma możliwości wydania GML, a udostępnia jedynie EOB, umożliwia
to odczyt danych i opracowanie mapy przez geodetę zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie mapy zasadniczej i eksport nowych danych do GML dla PODGiK.
Import EOB jest dostępny w oknie Projekty-Mój komputer, a także przez okno
Legendy (tam można wybrać jednocześnie kilka plików EOB do importu),
wcześniej powinno się założyć nową mapę z szablonu o nazwie szablon_eob_z_mapą_zas.ZMP.

Tylko pamiętajcie o jednym, to powyższe to póki co teoria. Praktycznie to jest tam jeszcze sporo błędów i spraw do poprawienia. Lepiej ten eksport robić przy pomocy Legendy niż Mojego Komputera, a najlepiej poczekajcie tak do połowy października z aktualizacją programu, to pewnie będzie to już funkcjonowało całkiem dobrze.


Pozostałe nowe cechy programu to m.in.:

1. W module SWDE dodano raport: Protokół ustalenia granic ewidencyjnych,
który generowany jest opcjonalnie: automatycznie na podstawie analizy
geometrii działek lub na podstawie wskazania działek sąsiednich. Dodano
też raport: Zestawienie KW.

2. Dodano funkcję pozyskiwania atrybutów do tabeli współrzędnych z tekstów
na mapie. Np. jeśli na mapę C-GEO zaimportowano dane z DXF – punkty
z numerami umieszczonymi jako teksty, można je przypisać jako atrybuty
do wskazanego pola w tabeli współrzędnych. Nowa funkcja jest dostępna
dla zaznaczonych obiektów w oknie tabeli współrzędnych,
menu Tabela-Zaznaczone obiekty-Wstaw tekst z mapy. Funkcja pozyskiwania
atrybutów działa też dla obiektów liniowych (dotąd istniała tylko dla
obiektów powierzchniowych). Funkcja jest przydatna np. do przypisania
opisów przewodów (np. kd300) do obiektów bazy danych,

3. Dodano obsługę kolejnych kilkunastu nowych serwisów WMS
(np. SIT Głogów, powiat bełchatowski) do wyboru w funkcji klienta WMS.

4. W eksporcie mapy do pliku rastrowego dodano możliwość eksportu
z ograniczeniem palety do 16 kolorów. Najczęściej mapy geodezyjne mają
ograniczoną ilość kolorów, nie ma więc sensu eksportować treści do
pliku z paletą 24bit/px czyli 16.7 mln kolorów, gdyż wymaga to zarezerwowania
większych zasobów komputera i dlatego nie zawsze takie eksporty są udane.

5. W menu Pomoc – O programie dodano informację z listą odblokowanych
modułów dodatkowych. Wreszcie kupując czy aktualizując program, nie musimy
zastanawiać się czy mamy np. moduł Przekroje pionowe, czy tylko tak nam
się wydaje.

6. Dodano transformację lokalną dla powiatu bełchatowskiego
(dostępną w Obliczenia-Transformacja, z układu 1965 str. 1,
lokalny: Powiat bełchatowski).
7. W transformacji mapy dodano zakładkę umożliwiającą translację, obrót
mapy lub wybranych warstw.

8. W tabeli współrzędnych, w menu Tabela-Zaznaczone punkty-Translacja
dodano funkcję zaokrąglania wysokości punktów do ustalonego zakresu,
opcja jest potrzebna np. do zaokrąglania wysokości punktów wysokościowych
naturalnych do 0.1m, które zostały pomierzone z większą dokładnością
(np. do 0.001m).

9. Do szablonu Mapa Zasadnicza dodano słownik o nazwie ZASADNICZA zawierający
listę wszystkich kodów z rozporządzenia. Dzięki niemu, geodeci,
głównie ze Śląska, którzy muszą przygotowywać wykazy współrzędnych
w plikach tekstowych zawierające więcej niż jedna kolumna z kodami punktów,
mogą dodać sobie do tabeli współrzędnych odpowiednią kolumnę z przypisaniem
do niej tego słownika, co później ułatwia im wprowadzanie kodów do tabeli
współrzędnych.

10. W tachimetrii dodano opcję nieliczenia wartości mh i zaokrąglanie
kątów zenitalnych zgodnie z opcją dokładności kątów Hz. Po co ? Jeśli wykonaliśmy
niwelację geometryczną np. studzienek i w tabeli punktów pojawiły się dzięki
temu wartości mh, to jeśli liczymy te same punkty z tachimetrii, to po raz
drugi są obliczane wartości mh i wpisywane do tabeli. Wyłączenie liczenia
wartości mh w tachimetrii zapobiegnie nadpisaniu wcześniej obliczonych
(prawdopodobnie dokładniej niż tachimetrycznie) rzędnych.

11. W tachimetrii dodano podczas obliczeń ostrzeżenie o występowaniu celowych
krótszych niż 40m lub dłuższych niż 250m.

Reklamy

Wiosenna aktualizacja C-Geo 8.8.3.18

Śledząc wpisy na stronie firmowej Softline Plus  można było dowiedzieć się, jeszcze przed Bożym Narodzeniem 2014, że w bieżącym roku podniesiono cenę aktualizacji programu C-Geo. Normalną rzeczą jest, że w tej sytuacji dociekliwy
klient może się zapytać – czy aktualizacje są naprawdę wartościowe i czy warto za nie płacić ? Ponieważ, co tu dużo mówić, C-Geo jest mi najbardziej bliskie z oprogramowania geodezyjnego, to pochylmy się na chwilę nad niektórymi szczegółami.

Pełną listę wprowadzonych zmian można przeczytać w dziale Aktualizacje.

Wprawdzie wykonawcy geodezyjni coraz częściej otrzymują z ośrodków dane w formacie GML, jednak pełna wymiana danych w obie strony jest jeszcze przed nami, a póki co ,,stare” formaty wymiany mają się dobrze. Uwzględniając to poprawiono obsługę SWDE w module Importu tego formatu – dodano możliwość wykorzystania zmiennej KW w raportach, lepiej wyszukujemy i zaznaczamy działki, mamy informację czy do otwartej mapy jest już
załadowana baza danych EGiB z SWDE. Wymieniającym dane z GeoInfo VI uzupełniono
zestaw kodów, wprowadzono stylizację obiektów ZUD, jest możliwość generowania etykiet (opisy mapy), a także ich eksportu do pliku TNG. Dzięki temu można oddawać do PODGiK kompletne dane, łącznie z redakcją.
Opracowano szablon mapy (Ewmapa.sz) i definicje dla edytora mapy obiektowej (ewmapa.dob) zgodny ze standardową konfiguracją EWMAPY (stosowaną np. w ośrodku w Tomaszowie Mazowieckim i w tych powiatach gdzie nie przekonwertowano danych do obiektów BDOT500, GESUT). Dzięki temu można importować dane
wektorowe z Ewmapy do modyfikacji, tworzyć nowe elementy mapy zasadniczej przy wsparciu Edytora mapy obiektowej, a także eksportować zmodyfikowaną mapę wektorową.

Jeśli ktoś pracuje już z formatem GML, to dostał właśnie automatyczne generowanie wypełnień skarp podczas importu. Nieco dopieszczeni zostali wykonawcy pracujący w regionach w których mają do czynienia z TurboEWID’em. Dodano import obiektów K1 umieszczonych w pliku GML – gdy tworzone są one przez oprogramowanie TurboEWID. Dzięki temu można odczytać wszystkie dane przekazane z PODGiK, zarówno te zgodne z instrukcją K1, jak i te z baz BDOT500,GESUT,EGiB. Schematy z rozporządzenia GUGIK w sprawie mapy
zasadniczej mają błędy i nie umożliwiają wymiany danych z etykietami, ale ośrodki dokumentacji, które użytkują oprogramowanie TurboEWID chcą importować takie dane. Dlatego też wprowadzono tę opcję, mimo, że walidacja pliku GML wówczas nie może być poprawna. Włączono też wyświetlanie i umożliwiono wprowadzanie danych dotyczących sieci GESUT (dane władającego siecią, identyfikatory).

Sporo ułatwień pojawiło się dla osób przygotowujących raporty z pomiaru RTK/RTN. Pokolorowanie poszczególnych stanowisk pomiarowych ułatwia orientację, a w dolnej części okna zestawione są stanowiska umożliwiając szybki dostęp do ich danych. Osoby eliminujące omyłki polubią możliwość grupowej zmiany cech punktów pomiarowych takich jak baza, data pomiaru, godzina, kod oraz typ punktu. Punkty można przenosić między bazami (stanowiskami), a zaznaczone bazy scalać w jedną – scalać pomiary realizowane przy różnych inicjalizacjach odbiornika. Dodano możliwość wprowadzania własnych mimośrodów opartych o punkty pomierzone metodą RTK/RTN, a we wczytanych mimośrodach liniowych umożliwiono odwrócenie kierunku bazy.

Jeśli nawet ktoś nie jest użytkownikiem wspomnianych wyżej modułów, to także coś dostał – może kopiować raporty pomiędzy projektami, obliczać i wstawiać na mapę spadki między dwoma punktami, zmieniać czcionkę napisów
tylko na warstwach widocznych. Jeśli zdarza się komuś samodzielne projektowanie struktury baz danych podłączanych do obiektów mapy, (a zdarza się coraz częściej w związku z koniecznością zasilania różnych systemów informacyjnych), to można teraz edytować, zmieniać nazwy i typy atrybutów w oknie definiowania struktury w bazie danych. Dotychczas jeśli struktura wymagała zmiany, można było jedynie usunąć definicję danego pola danych i wprowadzić ją od nowa.

Jak widać, jeśli posiadacie możliwość aktualizacji C-Geo, to powinniście
znaleźć coś dla siebie. A jeśli jeszcze nie aktualizujecie, to być może
pora na decyzję o zakupie.