C-Geo czegoś nie liczy ? Napiszcie sobie wtyczkę

Niby ten mechanizm istnieje już od sześciu lat ale chyba nadal niewielu użytkowników o nim wie i aktywnie z niego korzysta. Otóż  od grudnia 2010 r. wprowadzono możliwość współpracy programu C-Geo z ,,wtyczkami” – zewnętrznymi programami uruchamianymi z poziomu C-Geo.
Programy takie wykorzystują różne elementy funkcjonalności C-Geo, np. zasoby bazy danych współrzędnych geodezyjnych, obiekty wektorowe mapy numerycznej, zapis wyników obliczeń do raportów. Autorzy C-Geo udostępnili odpowiednie mechanizmy, które umożliwiają korzystanie z powyższych funkcji C-Geo we własnych programach.

Więc, jeśli masz pojęcie o programowaniu i potrzebujesz coś policzyć, a zespół od C-Geo nie chce/nie może tego napisać, to zrób to sam.

Wtyczki są tworzone przez niezależnych programistów – najczęściej są to zwykli użytkownicy C-Geo, którzy potrafią programować w DELPHI, (Visual Basic i inne), zainteresowani realizacją własnych potrzeb obliczeniowych przy wsparciu możliwości programu C-Geo. Mogą oni udostępniać swoje programy całej społeczności użytkującej C-Geo. Wtyczki umożliwiają realizację czasem bardzo specjalistycznych zadań geodezyjnych, które wymagałyby normalnie poświęcenia wielu godzin na ich opracowanie bez wspomagania dedykowanym oprogramowaniem.

Menadżer wtyczek
C-Geo ma wbudowany menadżer wtyczek, który w prosty sposób umożliwia przeglądanie dostępnych na dany moment wtyczek, informacji o ich działaniu i instalację wtyczek w swoim środowisku.

wty

pobieraniewtyczek

 

 

 

 

 

 

Przykładowa wtyczka ObliGEO.OkręgiMNK (Autor:FaFaL) pobiera punkty z tabeli współrzędnych, wylicza metodą najmniejszych kwadratów promień i punkt środka
okręgu, który zapisuje do tabeli współrzędnych C-Geo.

wtyczka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostępne wtyczki

Obecnie dostępne są m.in.:

1. Wyznaczanie środka i promienia okręgu na podstawie wielu punktów na łuku

2. Eksport i import punktów z tabeli współrzędnych C-GEO wprost do AutoCAD

3. Wpasowanie prostej w zbiór punktów i jej umieszczenie na aktywnej mapie

4. Podział łuku na zadane odcinki według różnych kryteriów

5. Eksport punktów do Nikona 400/310

6. Eksport zadania – wyświetlanie katalogu zadań bieżącego projektu w eksploratorze Windows

7. Import punktów z programu Winkalk

8. Link do wskazanego projektu na pulpit Windows

9. Wpasowanie płaszczyzny w zbiór punktów metodą najmniejszych kwadratów

10. Obliczanie punktów linii odsuniętej w poziomie i wysokościowo od zadanej linii

11. Przenoszenie punktów bezpośrednio z C-GEO do AutoCAD i w drugą stronę (działa także dla zamienników AutoCAD)

Komunikacja wtyczek z C-Geo

Menu ,,Wtyczki” pojawia się tylko wtedy, kiedy w katalogu w którym zainstalowany jest program (domyślnie C:/C-Geo}) utworzony zostanie podkatalog wtyczki. Umieszczanie w nim plików programów *.exe lub skrótów *.ink albo programów wsadowych *.bat powoduje, że przy starcie C-Geo w menu ,,Wtyczki” pojawia się lista programów. Każdy program z tego menu wywoływany jest z trzema parametrami: ścieżka aktualnego projektu, nazwa aktualnej tabeli roboczej i nazwa tabeli aktywnego okna mapy/bazy (o ile jakieś okno tego typu jest aktywne).

Operacje na punktach

dwData=0 – zapis odczyt punktu,

dwData=1 – odczyt punktów zaznaczonych w tabeli – zwracana jest tablica (niestety musi mieć na sztywno zadeklarowany rozmiar, w tej chwili ustawione maksimum 5000 punktów),

dwData=2 – odczyt zaznaczonego obiektu na mapie; wynik przychodzi w postaci: O(1;;100.001;100.001;1e20)(@19;;100;200;1e20)(2;;200.002;200;1e20)
(@20;;200;100;1e20) Pierwszy znak to litera O lub Z w zależności od tego czy obiekt otwarty czy zamknięty. W nawiasach () zapisane są po kolei numer, kod, x, y, h oddzielone średnikami. Wartości 1e20 oznaczają brak danej współrzędnej.

dwData=3 – zapis obiektu na mapę, o(100;100)(100;200)(200;200)(200;100)
Pierwszy znak to litera O lub Z jak opisano wyżej. Później współrzędne(x;y). Przy zapisie zrezygnowano z podawania numerów. Jeśli w tabeli jest już punkt o odpowiadających współrzędnych to obiekt automatycznie zostanie dociągnięty do tego punktu.

dwData=4 – przekazanie raportu w formacie rtf,

dwData=5 – przekazanie raportu w formacie html – chyba łatwiejsza metoda
formatowania niż w rtf,

dwData=6 – włączenie dla aktualnie aktywnej mapy trybu zwracania współrzędnych kliknięcia myszką. Dane przychodzą w takim samym formacie jak odczyt
punktu z bazy,czyli: nr#9kod#9x#9y#9z#9. W przypadku kliknięcia na mapie w puste pole czyli wtedy gdy nie zaznaczy się punkt, wysyłane są tylko wartości xy: #9#9x#9y#9#9

dwData=7 – informacja zwrotna: przyszły współrzędne kliknięcia,

dwData=8 – informacja zwrotna: użytkownik wybrał jakieś narzędzie
z mapy (np. zoom) co skutkuje wyłączeniem funkcji zwracania współrzędnych do wtyczki. W demo wtyczki (w ramce Obsługa klikania na mapie) jest opcja wstawiania przekreślonego kółka w miejscu kliknięcia na mapie.

Zaznaczanie na mapie kilku obiektów i pobieranie ich do wtyczki. Poszczególne obiekty oddzielone są znakiem | czyli w wyniku otrzymujemy np: O(1;;100.001;100.001;1e20)(@19;;100;200;1e20) (2;;200.002;200;1e20) (@20;;200;100;1e20)|Z(11;;100.001;100.001;1e20)(12;;100;200;1e20)

Raporty wysyłamy jako string (kod rtf/htm). Przed treścią raportu można opcjonalnie dodać nazwę raportu jaka będzie wyświetlać się. Nazwę oddzielamy znakiem #9 od treści raportu: nazwa_raportu#9treść_raportu Jeżeli nazwa nie zostanie podana, to raport zostanie zapisany pod nazwą Raport z wtyczki.

Opis zapisu obiektów graficznych

okrąg: pierwszy punkt to środek okręgu, w drugim wartość x=50 to promień,
np. e(100;100)(50;0)

łuk: punkt początkowy, punkt końcowy i dowolny punkt na łuku
np. a(100;100)(100;200)(150;150)

krzywa: podajemy punkty przez które ma ona przechodzić
np. b(100;100)(100;200)(200;200)(200;10

Przykład wtyczki
Przykład wtyczki można pobrać tutaj, a tu  znajduje się jej kod źródłowy.

Więcej bieżących informacji o wtyczkach, ich powstawaniu, pomocy w stosowaniu
można znaleźć na forum w dziale Wtyczki do C-Geo.

 

Nowe przepisy dotyczące dronów

Weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa zmieniające
,,rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy
Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia
warunków i wymagań dotyczących używania tych statków” (DzU poz. 1317).

Z polskiego na nasze – chodzi o przepisy regulujące posługiwanie się dronami
w celach komercyjnych i rozrywkowych. Np. ustalono minimalną odległość poziomą od
zabudowy zwartej i obiektów pojedynczych, dron musi mieć tabliczkę z właścicielem,
operator kamizelkę ostrzegawczą i instrukcję operacyjną itp.
Przepisy nie obejmują latadeł ważących mniej niż 0.6 kg

Dokładnie to poczytacie sobie tutaj.

Na zdjęciu (pochodzącym ze strony Aliexpress.com) droniątko Cheerson-CX-10C

Ten to sobie polata bez regulacji prawnych🙂

cheerson-cx-10c-copter-drones-with-camera-rc-hexacopter-professional-drones-micro-dron-remote-control-mini_640x640

Jak importować dane z OpenStreetMap do C-Geo ?

Pewien klient pytał się o możliwość pracy z danymi pobranymi z OpenStreetMap
bezpośrednio w C-Geo, przy czym nie chodzi tu o podczytanie ich przy pomocy
WMS ale ,,dobranie się” do danych wektorowych z ich atrybutami. Wydaje mi się
że najkorzystniej jest zrobić to posługując się po drodze formatem SHP i
dostępnym popularnym programem QGIS. Poniżej opis jak to zrobić.

Dane z OpenStreetMap pobieramy bezpośrednio ze strony
http://www.openstreetmap.org/ używając zwykłej przeglądarki internetowej.

OSM3

 

 

 

 

 

 

Interesujący nas region wyszukujemy poprzez słowa kluczowe, posługując się
przyciskiem ,,Eksportowanie” zapisujemy prostokątny obszar widoczny na ekranie
do pliku w formacie OSM (wariant XML’a) – map.osm. Jeśli chcemy pokazać inny zakres
eksportu niż widoczny, to wskazujemy go ręcznie na ekranie i wciskamy
,,Wyeksportuj”.

ZAzna5

 

 

 

 

 

 

Plik osm wczytujemy do QGIS przez ,,Dodaj warstwę wektorową”, po drodze wskazujemy
które warstwy z pliku dodać. Można wszystkie, te które są puste można potem
i tak usunąć czy wyłączyć.

warstwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współrzędne punktów obiektów są w układzie geograficznym, musimy więc jeszcze narzucić
na projekt układ współrzędnych Projekt > właściwości projektu > układ
współrzędnych. Wybieramy reprojekcję w locie, przykładowo dla 2000/18 ustawiamy
ETRS89/CS Poland 2000 zone 6

Interesujące nas warstwy eksportujemy do formatu SHP: Warstwa > Zapisz jako

EksportSHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatecznie utworzone w powyżej opisany sposób pliki shp importujemy do
C-Geo, uzyskując geometrię obiektów z OSM wraz z ich atrybutami opisowymi.

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny czyli co z tym gml ?

We wpisie z lutego reklamowałem seminarium szkoleniowe prowadzone przez

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP oraz SGP Oddział we Wrocławiu, które miało odbyć się 14-15 kwietnia bieżącego roku. Odbyło się, a jakże, uczestniczyłem w nim i jestem Wam winien przybliżenie tego co się na tym seminarium działo. To że minęły już dwa miesiące od imprezy, to nic nie szkodzi. Sprawa jest, jak to mówią, rozwojowa i to co napiszę o wdrażaniu nowych przepisów dotyczących zasobu, infrastruktury przestrzennej i gml’a będzie aktualne prawdopodobnie jeszcze długo.

Na sali rzucała się w oczy przewaga liczebna przedstawicieli administracji geodezyjnej nad wykonawcami. Da się to pewnie wytłumaczyć tym, że urzędnicy mają niejako z definicji przypisaną konieczność dokształcania się i są na to zarezerwowane jakieś środki. Na podwyżki wynagrodzeń może niekoniecznie ale na szkolenia coś w odpowiedniej szufladce jest, no i bardzo dobrze. Wykonawcy natomiast ciągle oszczędzają, faktycznie nie jest lekko ale mam wrażenie, że to jest czasem przesadne sknerstwo, a zainwestowanie w wiedzę niektórym by się przydało, widzę to po rozmowach z klientami. Ale teraz mniejsza o to.

Co z tymi przepisami ?
Najpierw zajrzyjcie do referatu pana Zbigniewa Domagały Od zgłoszenia pracy geodezyjnej do zasilenia wynikami tych prac baz danych prowadzonych przez Starostę.
W świetle ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, wykonawca pracy geodezyjnej zgłasza prace przed ich rozpoczęciem. Pamiętajmy, że teraz są to ,,prace”, a nie ,,roboty”. W zgłoszeniu pracy określa się kto jest wykonawcą, kim jest kierownik pracy (upoważniony do działania samodzielnego ponieważ posiada uprawnienia zawodowe), cel, lokalizację, zestaw materiałów zasobu potrzebnych do wykonania pracy. W dokumencie zgłoszenia pracy określa się rodzaj pracy, jest to podzielone na pomiary sytuacyjne, wysokościowe, syt.-wys., zakładanie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, obrazowania lotnicze i skaning laserowy. Podpis wykonawcy może zostać złożony odręcznie ale pamiętajmy, że przy kontaktach z urzędami warto zacząć stosować podpis elektroniczny. I nie chodzi tutaj tylko o taki dopuszczalny w wielu sprawach podpis cyfrowy ale podpis potwierdzonym zaufanym profilem ePUAP. Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym.
Jak założyć taki profil zaufany ePUAP ? Wyjaśnia to prezentacja do wystąpienia pani Ewy Szafran Dokumentacja elektroniczna w świetle obowiązujących przepisów.
Wracając do zgłoszenia pracy – pamiętajmy, że spółka cywilna „nie może być traktowania jako przedsiębiorca”. W zgłoszeniu wspólników spółki cywilnej traktuje się indywidualnie jako samodzielnych przedsiębiorców. Jeśli przejrzycie tę prezentację w pliku pdf, to zobaczycie w niej wzory wszystkich dokumentów, które pojawiają się w toku obsługi pracy w ośrodku. Można powiedzieć że to nic nowego. Jeśli już pracujecie samodzielnie, to oczywiście nie. Na pewno przyda się to jednak początkującym oraz tym geodetom, którzy mają przyzwyczajenia jeszcze sprzed zmiany przepisów, a dopiero teraz muszą zabrać się za zgłoszenie na nowych zasadach, teraz wygląda to nieco inaczej niż jeszcze kilka lat temu.
A gdzie tu jest miejsce na ten format GML którym się tak ciągle straszymy ? A na przykład tu – w okresie 24 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia zamiast plików GML, wykonawcy mogą przekazywać wykazy współrzędnych punktów wyznaczających wszystkie obiekty przestrzenne objęte opracowaniem oraz mapę przeglądową obrazującą te obiekty i punkty. Pamiętajmy jednak, że po 22 grudnia 2013 r. to już NIE MOGĄ być zbiory txt (ascii). A ciekawe jak jest w ośrodkach w Waszej okolicy ?
W czasie kiedy zaczęto w środowisku rozmawiać o tym tajemniczym formacie GML to zwracano uwagę, że póki nie da się używać do wymiany danych GML’a to ośrodek i wykonawca mogą uzgodnić stosowanie innych, dotychczas używanych formatów. W domyśle – jak ktoś używał GIV i Tango do zasilania Geo-Info to może ich jeszcze trochę poużywa. Jak długo ? W okresie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosowanie formatu GML ,o którym mowa w §51 ust.3 rozporządzenia zmienianego w §1,w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, może odbywać się za zgodą zainteresowanych podmiotów.
Ale pamiętajmy – od 31 grudnia 2016 r. już tylko GML –🙂 albo😦 jak kto woli.

Oczywiście fajnie jest, gdy jak najwięcej z czynności związanych z obsługą zgłoszenia może być załatwiane drogą elektroniczną. Prezentacja Mariusza Dzumyka pokazuje jak się to robi w powiecie polkowickim przy pomocy Internetowego Systemu Informacji Przestrzennej Web EWID. Wykonawca pojawiający się w ośrodku po raz pierwszy składa wniosek o założenie konta w systemie, jest weryfikowany pod kątem możliwości realizowania prac w obszarze geodezji i kartografii, a potem już udostępnianie materiałów zasobu odbywa się w postaci dokumentów elektronicznych za pomocą portalu internetowego. Czasem może nam przyjść do głowy, że skoro zgłoszenie robimy elektronicznie, przynajmniej część danych jest już w bazach, a nie w postaci papierowej (no np. potrzebuję tylko wykazu punktów granicznych) to w takim razie skoro zamówiłem materiały, zapłaciłem elektronicznie, to może za 15 minut ja te materiały już otrzymam i hajże w teren ? Nie, tak się nie da i być może nigdy się nie będzie dało i nie jest to zła wola administracji. Po pierwsze długo jeszcze nie będziemy mieli całego zasobu w wersji cyfrowej, ale przede wszystkim, to jest jeszcze taki etap jak uzgodnienie listy materiałów do przekazania. To musi zrobić ,,żywy” człowiek, a raczej dwa ,,żywe człowieki” po obu stronach. Jeśli okaże się, że wykonawca potrzebuje czegoś co w ośrodku nie istnieje, to trzeba określić co z tym zrobić, rezygnuje, czy dostanie coś innego. A skoro tak, to takie uzgodnienie może
się praktycznie odbyć tylko w godzinach pracy urzędu, zamówienie materiałów o północy i oczekiwanie że one już o godz. 00.30 przyjdą nam na skrzynkę, nie ma sensu.
Poniżej przykład protokołu uzgodnienia listy materiałów.

uzgodn

Zbiory danych, przekazane przez wykonawcę jako rezultat pracy, są weryfikowane. Skoro mają one zasilić bazy, a nie być tylko pracowicie wkreślone na pierworys  i matryce (jak to drzewiej bywało) to pojawia się kolejny etap weryfikacji, do którego możemy nie być przyzwyczajeni.

Topologia

Weryfikacja topologii – przebiegi obiektów liniowych nie mogą się zapętlać, przyłącze ma dochodzić do ściany budynku, a nie pół metra przed nią czy też za nią, nie może to więc wyglądać tak jak na poniższym rysunku:

Zapetlenie

Do tego czeka nas też rozcinanie/segmentowanie rożnych linii, szczególnie dotyczy to GESUT – przewody muszą być rozdzielane w węzłach.

Segmentacja

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentacja1

Niestety kartując teraz cokolwiek, czy to sieci uzbrojenia, czy elementy ogólnogeograficzne, musimy spodziewać się większej ilości pracy, tu już nie chodzi o przedstawienie z odpowiednią dokładnością samego przebiegu przewodu, czy lokalizacji budynku. Każdy obiekt ma zdefiniowanych mnóstwo atrybutów opisowych, które musimy wpisać, niezależnie od programu którego użyjemy do tego. ,,Klepania” danych, często pozornie w danym momencie niepotrzebnych, będzie dużo.
Popatrzmy na obiekty klasy GESUT:

atrybuty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrze, tematów do omówienia jest jeszcze sporo, wpis się rozrasta i pewnie jest już nużący.

Przerywam zatem i spodziewajcie się kontynuacji.

Program do postprocessingu danych GNSS współpracujący z C-GEO

W zasadzie takie krótkie informacje publikuję na portalach społecznościowych ale tym razem wiadomość jest krótka ale konkretna więc napiszę i tutaj: niebawem pojawi się program do postprocessingu danych GNSS współpracujący z C-GEO. Na razie wersja beta programu wygląda tak:

PostProc

Cały film możecie obejrzeć tutaj:
https://www.dropbox.com/s/0mc9m1u438n90f8/Postprocessing%20BETA.wmv?dl=0

 

Autorem jest Rafał Kocierz czyli FaFal, który ma już na koncie dwa moduły C-Geo służące do opracowania danych GNSS (wyrównanie ścisłe jak i dziennik pomiarów RTK/RTN).

 

 

Co ma wspólnego pies łańcuchowy z geodezyjnym opracowaniem trasy drogowej ?

Widziałem ostatnio psa. Na łańcuchu. I cóż ? Normalny człowiek zobaczy psa na łańcuchu, geodeta zobaczył zgrabny przykład łuku koszowego🙂

BosmanKoszowy
Pies, wabi się Bosman, kiedy już nie może biegać ale ma pilnować domostwa, jest wpięty do łańcucha o długości 5 m.
Jeśli napnie łańcuch maksymalnie i porusza się w lewo lub prawo, to jego tor jest wycinkiem okręgu o promieniu 5 metrów, czyli łukiem kołowym. Widać to ładnie po ścieżce którą Bosman wydeptał.

rysBBosman

Buda jest przystawiona do budynku. Kiedy pies porusza się w stronę węgła domu, następuje moment zetknięcia łańcucha/promienia wodzącego z narożem budynku. W tym momencie łańcuch/promień ulega skróceniu do 2 metrów, a Bosman  nadal porusza się po łuku kołowym, ale już o zmniejszonym promieniu. Przejście nastąpiło płynnie, środek drugiego łuku leży na promieniu łuku pierwszego, proste styczne do obu łuków w miejscu ich połączenia są tożsame – no wypisz wymaluj mamy ilustrację łuku koszowego🙂

rysABosman
Rozglądajmy się dokoła – świat do nas przemawia często w zaskakujący sposób, a nawet używa naturalnego języka inżynierów…