Nowe przepisy dotyczące dronów

Weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa zmieniające
,,rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy
Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia
warunków i wymagań dotyczących używania tych statków” (DzU poz. 1317).

Z polskiego na nasze – chodzi o przepisy regulujące posługiwanie się dronami
w celach komercyjnych i rozrywkowych. Np. ustalono minimalną odległość poziomą od
zabudowy zwartej i obiektów pojedynczych, dron musi mieć tabliczkę z właścicielem,
operator kamizelkę ostrzegawczą i instrukcję operacyjną itp.
Przepisy nie obejmują latadeł ważących mniej niż 0.6 kg

Dokładnie to poczytacie sobie tutaj.

Na zdjęciu (pochodzącym ze strony Aliexpress.com) droniątko Cheerson-CX-10C

Ten to sobie polata bez regulacji prawnych🙂

cheerson-cx-10c-copter-drones-with-camera-rc-hexacopter-professional-drones-micro-dron-remote-control-mini_640x640

Jak importować dane z OpenStreetMap do C-Geo ?

Pewien klient pytał się o możliwość pracy z danymi pobranymi z OpenStreetMap
bezpośrednio w C-Geo, przy czym nie chodzi tu o podczytanie ich przy pomocy
WMS ale ,,dobranie się” do danych wektorowych z ich atrybutami. Wydaje mi się
że najkorzystniej jest zrobić to posługując się po drodze formatem SHP i
dostępnym popularnym programem QGIS. Poniżej opis jak to zrobić.

Dane z OpenStreetMap pobieramy bezpośrednio ze strony
http://www.openstreetmap.org/ używając zwykłej przeglądarki internetowej.

OSM3

 

 

 

 

 

 

Interesujący nas region wyszukujemy poprzez słowa kluczowe, posługując się
przyciskiem ,,Eksportowanie” zapisujemy prostokątny obszar widoczny na ekranie
do pliku w formacie OSM (wariant XML’a) – map.osm. Jeśli chcemy pokazać inny zakres
eksportu niż widoczny, to wskazujemy go ręcznie na ekranie i wciskamy
,,Wyeksportuj”.

ZAzna5

 

 

 

 

 

 

Plik osm wczytujemy do QGIS przez ,,Dodaj warstwę wektorową”, po drodze wskazujemy
które warstwy z pliku dodać. Można wszystkie, te które są puste można potem
i tak usunąć czy wyłączyć.

warstwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współrzędne punktów obiektów są w układzie geograficznym, musimy więc jeszcze narzucić
na projekt układ współrzędnych Projekt > właściwości projektu > układ
współrzędnych. Wybieramy reprojekcję w locie, przykładowo dla 2000/18 ustawiamy
ETRS89/CS Poland 2000 zone 6

Interesujące nas warstwy eksportujemy do formatu SHP: Warstwa > Zapisz jako

EksportSHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatecznie utworzone w powyżej opisany sposób pliki shp importujemy do
C-Geo, uzyskując geometrię obiektów z OSM wraz z ich atrybutami opisowymi.

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny czyli co z tym gml ?

We wpisie z lutego reklamowałem seminarium szkoleniowe prowadzone przez

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP oraz SGP Oddział we Wrocławiu, które miało odbyć się 14-15 kwietnia bieżącego roku. Odbyło się, a jakże, uczestniczyłem w nim i jestem Wam winien przybliżenie tego co się na tym seminarium działo. To że minęły już dwa miesiące od imprezy, to nic nie szkodzi. Sprawa jest, jak to mówią, rozwojowa i to co napiszę o wdrażaniu nowych przepisów dotyczących zasobu, infrastruktury przestrzennej i gml’a będzie aktualne prawdopodobnie jeszcze długo.

Na sali rzucała się w oczy przewaga liczebna przedstawicieli administracji geodezyjnej nad wykonawcami. Da się to pewnie wytłumaczyć tym, że urzędnicy mają niejako z definicji przypisaną konieczność dokształcania się i są na to zarezerwowane jakieś środki. Na podwyżki wynagrodzeń może niekoniecznie ale na szkolenia coś w odpowiedniej szufladce jest, no i bardzo dobrze. Wykonawcy natomiast ciągle oszczędzają, faktycznie nie jest lekko ale mam wrażenie, że to jest czasem przesadne sknerstwo, a zainwestowanie w wiedzę niektórym by się przydało, widzę to po rozmowach z klientami. Ale teraz mniejsza o to.

Co z tymi przepisami ?
Najpierw zajrzyjcie do referatu pana Zbigniewa Domagały Od zgłoszenia pracy geodezyjnej do zasilenia wynikami tych prac baz danych prowadzonych przez Starostę.
W świetle ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, wykonawca pracy geodezyjnej zgłasza prace przed ich rozpoczęciem. Pamiętajmy, że teraz są to ,,prace”, a nie ,,roboty”. W zgłoszeniu pracy określa się kto jest wykonawcą, kim jest kierownik pracy (upoważniony do działania samodzielnego ponieważ posiada uprawnienia zawodowe), cel, lokalizację, zestaw materiałów zasobu potrzebnych do wykonania pracy. W dokumencie zgłoszenia pracy określa się rodzaj pracy, jest to podzielone na pomiary sytuacyjne, wysokościowe, syt.-wys., zakładanie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, obrazowania lotnicze i skaning laserowy. Podpis wykonawcy może zostać złożony odręcznie ale pamiętajmy, że przy kontaktach z urzędami warto zacząć stosować podpis elektroniczny. I nie chodzi tutaj tylko o taki dopuszczalny w wielu sprawach podpis cyfrowy ale podpis potwierdzonym zaufanym profilem ePUAP. Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym.
Jak założyć taki profil zaufany ePUAP ? Wyjaśnia to prezentacja do wystąpienia pani Ewy Szafran Dokumentacja elektroniczna w świetle obowiązujących przepisów.
Wracając do zgłoszenia pracy – pamiętajmy, że spółka cywilna „nie może być traktowania jako przedsiębiorca”. W zgłoszeniu wspólników spółki cywilnej traktuje się indywidualnie jako samodzielnych przedsiębiorców. Jeśli przejrzycie tę prezentację w pliku pdf, to zobaczycie w niej wzory wszystkich dokumentów, które pojawiają się w toku obsługi pracy w ośrodku. Można powiedzieć że to nic nowego. Jeśli już pracujecie samodzielnie, to oczywiście nie. Na pewno przyda się to jednak początkującym oraz tym geodetom, którzy mają przyzwyczajenia jeszcze sprzed zmiany przepisów, a dopiero teraz muszą zabrać się za zgłoszenie na nowych zasadach, teraz wygląda to nieco inaczej niż jeszcze kilka lat temu.
A gdzie tu jest miejsce na ten format GML którym się tak ciągle straszymy ? A na przykład tu – w okresie 24 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia zamiast plików GML, wykonawcy mogą przekazywać wykazy współrzędnych punktów wyznaczających wszystkie obiekty przestrzenne objęte opracowaniem oraz mapę przeglądową obrazującą te obiekty i punkty. Pamiętajmy jednak, że po 22 grudnia 2013 r. to już NIE MOGĄ być zbiory txt (ascii). A ciekawe jak jest w ośrodkach w Waszej okolicy ?
W czasie kiedy zaczęto w środowisku rozmawiać o tym tajemniczym formacie GML to zwracano uwagę, że póki nie da się używać do wymiany danych GML’a to ośrodek i wykonawca mogą uzgodnić stosowanie innych, dotychczas używanych formatów. W domyśle – jak ktoś używał GIV i Tango do zasilania Geo-Info to może ich jeszcze trochę poużywa. Jak długo ? W okresie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosowanie formatu GML ,o którym mowa w §51 ust.3 rozporządzenia zmienianego w §1,w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, może odbywać się za zgodą zainteresowanych podmiotów.
Ale pamiętajmy – od 31 grudnia 2016 r. już tylko GML –🙂 albo😦 jak kto woli.

Oczywiście fajnie jest, gdy jak najwięcej z czynności związanych z obsługą zgłoszenia może być załatwiane drogą elektroniczną. Prezentacja Mariusza Dzumyka pokazuje jak się to robi w powiecie polkowickim przy pomocy Internetowego Systemu Informacji Przestrzennej Web EWID. Wykonawca pojawiający się w ośrodku po raz pierwszy składa wniosek o założenie konta w systemie, jest weryfikowany pod kątem możliwości realizowania prac w obszarze geodezji i kartografii, a potem już udostępnianie materiałów zasobu odbywa się w postaci dokumentów elektronicznych za pomocą portalu internetowego. Czasem może nam przyjść do głowy, że skoro zgłoszenie robimy elektronicznie, przynajmniej część danych jest już w bazach, a nie w postaci papierowej (no np. potrzebuję tylko wykazu punktów granicznych) to w takim razie skoro zamówiłem materiały, zapłaciłem elektronicznie, to może za 15 minut ja te materiały już otrzymam i hajże w teren ? Nie, tak się nie da i być może nigdy się nie będzie dało i nie jest to zła wola administracji. Po pierwsze długo jeszcze nie będziemy mieli całego zasobu w wersji cyfrowej, ale przede wszystkim, to jest jeszcze taki etap jak uzgodnienie listy materiałów do przekazania. To musi zrobić ,,żywy” człowiek, a raczej dwa ,,żywe człowieki” po obu stronach. Jeśli okaże się, że wykonawca potrzebuje czegoś co w ośrodku nie istnieje, to trzeba określić co z tym zrobić, rezygnuje, czy dostanie coś innego. A skoro tak, to takie uzgodnienie może
się praktycznie odbyć tylko w godzinach pracy urzędu, zamówienie materiałów o północy i oczekiwanie że one już o godz. 00.30 przyjdą nam na skrzynkę, nie ma sensu.
Poniżej przykład protokołu uzgodnienia listy materiałów.

uzgodn

Zbiory danych, przekazane przez wykonawcę jako rezultat pracy, są weryfikowane. Skoro mają one zasilić bazy, a nie być tylko pracowicie wkreślone na pierworys  i matryce (jak to drzewiej bywało) to pojawia się kolejny etap weryfikacji, do którego możemy nie być przyzwyczajeni.

Topologia

Weryfikacja topologii – przebiegi obiektów liniowych nie mogą się zapętlać, przyłącze ma dochodzić do ściany budynku, a nie pół metra przed nią czy też za nią, nie może to więc wyglądać tak jak na poniższym rysunku:

Zapetlenie

Do tego czeka nas też rozcinanie/segmentowanie rożnych linii, szczególnie dotyczy to GESUT – przewody muszą być rozdzielane w węzłach.

Segmentacja

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentacja1

Niestety kartując teraz cokolwiek, czy to sieci uzbrojenia, czy elementy ogólnogeograficzne, musimy spodziewać się większej ilości pracy, tu już nie chodzi o przedstawienie z odpowiednią dokładnością samego przebiegu przewodu, czy lokalizacji budynku. Każdy obiekt ma zdefiniowanych mnóstwo atrybutów opisowych, które musimy wpisać, niezależnie od programu którego użyjemy do tego. ,,Klepania” danych, często pozornie w danym momencie niepotrzebnych, będzie dużo.
Popatrzmy na obiekty klasy GESUT:

atrybuty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrze, tematów do omówienia jest jeszcze sporo, wpis się rozrasta i pewnie jest już nużący.

Przerywam zatem i spodziewajcie się kontynuacji.

Program do postprocessingu danych GNSS współpracujący z C-GEO

W zasadzie takie krótkie informacje publikuję na portalach społecznościowych ale tym razem wiadomość jest krótka ale konkretna więc napiszę i tutaj: niebawem pojawi się program do postprocessingu danych GNSS współpracujący z C-GEO. Na razie wersja beta programu wygląda tak:

PostProc

Cały film możecie obejrzeć tutaj:
https://www.dropbox.com/s/0mc9m1u438n90f8/Postprocessing%20BETA.wmv?dl=0

 

Autorem jest Rafał Kocierz czyli FaFal, który ma już na koncie dwa moduły C-Geo służące do opracowania danych GNSS (wyrównanie ścisłe jak i dziennik pomiarów RTK/RTN).

 

 

Co ma wspólnego pies łańcuchowy z geodezyjnym opracowaniem trasy drogowej ?

Widziałem ostatnio psa. Na łańcuchu. I cóż ? Normalny człowiek zobaczy psa na łańcuchu, geodeta zobaczył zgrabny przykład łuku koszowego🙂

BosmanKoszowy
Pies, wabi się Bosman, kiedy już nie może biegać ale ma pilnować domostwa, jest wpięty do łańcucha o długości 5 m.
Jeśli napnie łańcuch maksymalnie i porusza się w lewo lub prawo, to jego tor jest wycinkiem okręgu o promieniu 5 metrów, czyli łukiem kołowym. Widać to ładnie po ścieżce którą Bosman wydeptał.

rysBBosman

Buda jest przystawiona do budynku. Kiedy pies porusza się w stronę węgła domu, następuje moment zetknięcia łańcucha/promienia wodzącego z narożem budynku. W tym momencie łańcuch/promień ulega skróceniu do 2 metrów, a Bosman  nadal porusza się po łuku kołowym, ale już o zmniejszonym promieniu. Przejście nastąpiło płynnie, środek drugiego łuku leży na promieniu łuku pierwszego, proste styczne do obu łuków w miejscu ich połączenia są tożsame – no wypisz wymaluj mamy ilustrację łuku koszowego🙂

rysABosman
Rozglądajmy się dokoła – świat do nas przemawia często w zaskakujący sposób, a nawet używa naturalnego języka inżynierów…

PowerGPS i RaportyGPS 2.09

Skyraster poinformował o kolejnych aktualizacjach swoich aplikacji PowerGPS i RaportyGPS 2.09. Podoba mi się rosnąca lista obsługiwanych odbiorników RTK:

 • Kolida K9-T (także modele K9-Tx)
 • Kolida S680
 • Ruide R90T
 • Ruide S680
 • Ruide Nova R6
 • South S82-T (także modele S82-V)
 • South S82.2014
 • South S660
 • Septentrio (Altus) NR2
 • Spectra Precision SP60
 • Horizon Kronos 200M

dalmierzy ręcznych:

 • Leica Disto D8 z funkcją Bluetooth
 • Leica Disto D3a BT z funkcją Bluetooth
 • Inne dalmierze klasy Disto z funkcją Bluetooth z protokołem wymiany danych jak dla modeli D3/D8 (np. Disto A6)
 • Bosch GLM100C z funkcją Bluetooth
 • Bosch GLM50C z funkcją Bluetooth
 • Leica Disto D510/D810 – tylko poprzez obsługę wklejania ze schowka (dalmierze serii D510/D810 nie są kompatybilne poprzednią wersją Bluetooth)

tachimetrów:

 • Nikon DTM-332 (odbiór i wysyłka współrzędnych, odbiór obserwacji)
 • Nikon DTM-352 (odbiór i wysyłka współrzędnych, odbiór obserwacji)
 • Nikon DTM-362 (odbiór i wysyłka współrzędnych, odbiór obserwacji)
 • Nikon DTM-500 (odbiór i wysyłka współrzędnych, odbiór obserwacji)
 • Nikon DTM-501 (odbiór i wysyłka współrzędnych, odbiór obserwacji)
 • Nikon NPL-322 (odbiór i wysyłka współrzędnych, odbiór obserwacji)
 • Nikon NPR-302 (odbiór i wysyłka współrzędnych, odbiór obserwacji)
 • Nikon NPR-332 (odbiór i wysyłka współrzędnych, odbiór obserwacji)
 • Nikon NPR-352 (odbiór i wysyłka współrzędnych, odbiór obserwacji)
 • Nikon NPR-362 (odbiór i wysyłka współrzędnych, odbiór obserwacji)
 • Nikon Nivo M (odbiór i wysyłka współrzędnych, odbiór obserwacji)
 • Topcon GTS-220 (odbiór współrzędnych z tachimetru)
 • Topcon GTS-100N (odbiór współrzędnych z tachimetru)
 • GTS-210 (odbiór współrzędnych z tachimetru)
 • GTS-230N (odbiór współrzędnych z tachimetru)

 

Najbardziej jednak urzekło mnie, że wprowadzono został  kolejny kanał komunikacyjny – dedykowany system zgłoszeniowy, nazwany RPG. Dzięki niemu użytkownik nie dość, że będzie mógł(mogła) zgłosić sugestię/uwagę, czy też pytanie szybciej (praktycznie z poziomu aplikacji), to jeszcze będzie można śledzić postęp realizacji zgłoszenia.

system-rpg-300x192      zgloszenia-300x131

To jest bardzo nowoczesne, daje klientowi poczucie że ma wpływ na rozwój swojego ulubionego softu, jednak kryje też pułapki🙂 To tak samo jak z planowaniem zadań do realizacji – list TODO. Póki wpisujemy nowe zadania ale też sprawnie realizujemy te istniejące, nie ignorując ich i nie odkładając na przyszłość, wszystko jest cacy. Ale jeśli zadań do realizacji jest za dużo (w tym wypadku życzeń klientów względem funkcjonalności programu) to zaczyna nas to zasypywać i może się okazać, że wszyscy się zaczną wkurzać – a kiedy moje zadanie/życzenie wreszcie będzie zrealizowane ? Jeśli nie wyrabiamy ze sprawną wydajną realizacją zadań/życzeń, to wtedy naszą porażkę wszyscy widzą jak na dłoni🙂

Oczywiście tak sobie dywaguję opierając się troszeczkę na własnych doświadczeniach ze zdyscyplinowaniem przy realizacji postawionych zadań😉 Wierzę jednak w sprawność Skyrastra i z pewnością z tego systemu będzie miał jedynie pożytek.

Ciekawym pomysłem jest też Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) dla oprogramowania w geodezji. Potrzebujesz jakiejś funkcji która jest lekko niszowa ? Dorzuć kasy i patrz jak słupek rośnie. Jak urośnie to Ci tę funkcję dodadzą.

O tym i oczywiście o wiele więcej poczytajcie na oryginalnym blogu Marka ,,Skyrastra” Kupaja.

Aktualizacja GeoOrganizera

GeoRganizeramkaMałyFirma Softline udostępniła aktualizację GeoOrganizera, a w niej:
– opcjonalny zapis załączanych plików, skanów itp. dokumentów w specjalnym do tego przeznaczonym folderze w katalogu GeoOrganizera. Dzięki temu, jeśli gromadzone są duże ilości dokumentów, nie obciążają bazy danych, możliwa jest też ich archiwizacja niezależnie od bazy danych, pliki są też dostępne dla innych aplikacji niezależnych od GeoOrganizera. Funkcjonalność ta jest włączana poprzez menu Narzędzia, także gdy wcześniej nie korzystało się z niej, a dokumenty były dotąd przechowywane w bazie danych,
– dodano zakładkę Obmiar przeznaczoną na wprowadzanie parametrów ułatwiających między innymi szacowanie czasu i kosztów prac. Samodzielne można tam definiować potrzebne pola bazy danych,
– wprowadzono możliwość ustalania praw dostępu do zakładki Notatki, Kosztorys, Obmiar (żeby nam pracownicy nie grzebali po informacjach ile tak naprawdę kosztuje dana praca),
– dodano możliwość nadawania kolorów do oznaczania np. statusu pracy, określony kolor jest widoczny na liście prac w postaci dodatkowej kolumny,
– dodatkowe pola z zakładki Dane dodatkowe mogą zostać wyświetlone jako odrębna kolumna na liście prac (opcja ta jest dostępna w oknie definiowania dodatkowych pól w zakładce Dane dodatkowe). Dzięki temu, można filtrować, grupować i sortować prace także według tego kryterium.

Uwaga ! Aktualizacja programu wymaga też aktualizacji serwera jeśli korzysta się z GeoOrganizera w trybie serwera.

Aby skorzystać z tej aktualizacji trzeba mieć dostęp do usługi aktualizacji, a więc jeśli w Pomoc – O programie jest data np. 1.06.2016 – wówczas aktualizacja nie będzie mogła być zainstalowana bez wykupienia płatnego dostępu do aktualizacji GeoOrganizera.
Koszt aktualizacji to 49 zł netto (użytkownicy C-Geo) lub 99 zł netto (pozostali użytkownicy).
Zamówienie usługi aktualizacji dostępne jest przez http://softline.xgeo.pl/index.php/component/jforms/11/85
Link do pobrania instalacji zaktualizowanego GeoOrganizera i zarazem serwera.