Rysuj znaczniki na załamaniach obiektów C-Geo

Pyt.: Od ostatniej aktualizacji C-Geo, mapa tworzy się z krzyżykami na pikietach.
Zaciemnia to szczegóły na mapie. Czy zmieniło się coś w programie
i czy można to w jakiś sposób wyłączyć ?

mapa
Odp.: Ta opcja weszła wraz z najnowszą aktualizacją. Można ją wyłączyć
w Opcje > Parametry programu > Mapa > Rysuj znaczniki na załamaniach obiektów.
Wprowadzono to aby można było łatwo zauważyć, gdzie znajdują się wierzchołki obiektów.
W przypadku obiektów importowanych z formatów wektorowych takich jak
DXF, wierzchołki są reprezentowane przez punkty ,,ukryte” i nie zawsze
widać, gdzie się tak naprawdę znajdują. Dla punktów/obiektów rysowanych
natywnie w C-Geo punkty są widocznie jednoznacznie, wtedy opcję można wyłączyć.
Takie znaczniki/krzyżyki są w C-Geo od dawna jako reprezentacja punktów
głównych warstwic (czyli krzywych). Teraz wprowadzono je dla wszystkich
obiektów.

Wykaz punktów granicznych w C-Geo

Jeśli chcecie wykonać w C-Geo wykaz punktów granicznych, to może się pojawić pytanie, gdzie wpisywać atrybuty punktów takie jak rząd granicy, błąd położenia punktu itd. Skoro mają być w wykazie, to skąd się biorą – z bazy danych podłączonej do jakiejś warstwy mapy, z tabeli współrzędnych ?

Jest na to pewien patent – do pól w tabeli współrzędnych można dołożyć odpowiednie pola na atrybuty graniczników (co lepiej z podłączonymi słownikami) i potem generować taki wykaz punktów granicznych automatem. Poniżej opisuję jak to zrobić.

Aby wykonać wykaz punktów granicznych, potrzebujemy mieć w tabeli współrzędnych odpowiedni zestaw pól (kolumn) służących do przechowywania atrybutów punktów, standardowo nie są one obecne w tabeli. Pola te definiujemy posługując się narzędziem Struktura tabeli z palety narzędziowej Tabela, mamy możliwość definiowania bądź kasowania dodatkowych pól (kolumn). Po dodaniu wiersza wpisujemy Nazwę kolumny, typ wprowadzanych danych, rozmiar (ilość znaków), dokładność i ewentualnie wartość ze zdefiniowanego słownika.

struktura1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowniki pozwalają nam na wybór ze zdefiniowanych wpisów bez konieczności wpisywania ich ręcznie w tabeli.

Opcje pozwalają na wstawienie kolumn potrzebnych do uzyskania wykazu punktów granicznych.

Do wykazu potrzebne są identyfikator punktu ID_PKT, źródło pochodzenia danych o położeniu obiektu ZRD, błąd położenia punktu granicznego BPP, typ stabilizacji STB, rząd granicy RZG i taki właśnie zestaw danych można wpisać dla każdego punktu, po użyciu opcji Dodaj pola potrzebne do wykazu punktów granicznych. Skróty nazw pól ZRD, BPP, STB, RZG pochodzą z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Pola Data utworzenia i Data modyfikacji punktów tworzone są automatycznie przy zakładaniu tabeli jeżeli jest taka opcja włączona w Opcje – parametry programu, zakładka inne.

wykazpktgran

Powyższe czynności przygotowują tabelę do sporządzenia raportu, natomiast sam raport tworzymy używając przycisku Raport z tego samego paska narzędziowego Tabela.

Użytkownik ma do wyboru prosty wydruk jednokolumnowy, zdefiniowany wcześniej szablon formularza (Nr, kod, X, Y, H i inne) lub wykaz punktów granicznych. Istnieje możliwość tworzenia wykazów współrzędnych z podziałem na bazy danych (BDOT, GESUT, EGiB). Szablony formularza można przygotować we własnym zakresie:

edytorwzoru

Wśród szablonów raportów jest też zawierający atrybuty punktów granicznych i dodatkowo błąd mp.

rapgranmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynikowy raport wygląda przykładowo tak:

wykwspol

 

 

Kosztorysy prac geodezyjnych w GeoOrganizerze

Jeden z użytkowników GeoOrganizera zaproponował by dodać do programu możliwość tworzenia wyceny pracy geodezyjnej poprzez samodzielnie kształtowany katalog czynności geodezyjnych i ich cen.
Dodaliśmy więc taką możliwość (zakładka Kosztorys), a także wprowadziliśmy kilkadziesiąt przykładowych pozycji, na starcie o zerowych wycenach.
Jednak, jeśli byłoby to dla użytkowników GeoOrganizera interesujące, można by wprowadzić procedurę anonimowego zbierania danych o cenach ofertowych dla poszczególnych składowych prac geodezyjnych gromadzonych z podziałem na poszczególne powiaty.
Działałoby to tak, że użytkownik, który wyrazi zgodę, po wprowadzeniu danych pracy geodezyjnej (lokalizacji na poziomie powiatu), wybrałby z listy prac geodezyjnych te, które występują w jego pracy, wprowadziłby ich ceny, a program przesłałby te wartości na serwer sieciowy, bez danych o wprowadzającym, jedynie z określeniem powiatu.
Tam dane podlegałyby uśrednieniu z innymi, już wcześniej wprowadzonymi.
W GeoOrganizerze pojawi się wówczas dodatkowa funkcja: Sprawdź średnie ceny prac w moim powiecie.
W wyniku tego sprawdzenia, u użytkownika wyświetlą się średnie ceny wybranych przez niego prac geodezyjnych.
Warunkiem powodzenia jest oczywiście to by takie dane przesyłali użytkownicy GeoOrganizera i by były to sensowne wartości. Ważne jest też by stosować jednolite standardy określające nazwy asortymentów prac geodezyjnych.
Może znajomość średnich cen w konkretnych powiatach spowodowałaby zatrzymanie spadku cen? a może przyczyniłaby się do ich wzrostu?

Zajrzyjcie tu i zagłosujcie za lub przeciw temu rozwiązaniu.

Napisałem to cytując Jurka Biegalskiego.

Nowy portal NaszePowietrze

Dziesięć miesięcy temu pisałem o aplikacji mobilnej do monitorowania zanieczyszczenia powietrza. Chodziło o oficjalną aplikację Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. „Jakość powietrza w Polsce”. Miałem to do niedawna na tablecie z Androidem i podobało mi się. Można było mieć zastrzeżenia co do przydatności o tyle, że skoro stacje monitorujące są rozmieszczone dość rzadko, to dane wyinterpolowane dla mojej lokalizacji mogą mieć niewielką wartość. Skoro najbliższa mnie stacja pomiarowa jest ode mnie oddalona o kilkanaście kilometrów, to jeśli tam jest wysoki poziom ozonu, to u mnie też taki jest ? Pomimo wątpliwości jednak aplikacja podobała mi się i polecałem Wam ją.

Teraz pojawiła się informacja o portalu NaszePowietrze, przygotowanym przez przez pracowników Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Geoportal NaszePowietrze (powietrze.uni.wroc.pl) oraz towarzysząca mu aplikacja mobilna (jej oficjalna premiera odbędzie się jeszcze tej jesieni) dostarczają prognozy jakości powietrza i warunków biometeorologicznych na najbliższe 72 godziny. NaszePowietrze stanowi część projektu „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL„. Jest on realizowany wspólnie przez Uniwersytet Wrocławski oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

naszepow

Poklikałem trochę i spodobało mi się. Parametrów które możemy sprawdzać jest więcej niż w podanej na początku aplikacji, chociaż stacji pomiarowych też pewnie nie za wiele. Jest jednak geoportal, będzie aplikacja mobilna – super, znowu coś co mnie interesuje, a nawet bywa przydatne.

C-Geo czegoś nie liczy ? Napiszcie sobie wtyczkę

Niby ten mechanizm istnieje już od sześciu lat ale chyba nadal niewielu użytkowników o nim wie i aktywnie z niego korzysta. Otóż  od grudnia 2010 r. wprowadzono możliwość współpracy programu C-Geo z ,,wtyczkami” – zewnętrznymi programami uruchamianymi z poziomu C-Geo.
Programy takie wykorzystują różne elementy funkcjonalności C-Geo, np. zasoby bazy danych współrzędnych geodezyjnych, obiekty wektorowe mapy numerycznej, zapis wyników obliczeń do raportów. Autorzy C-Geo udostępnili odpowiednie mechanizmy, które umożliwiają korzystanie z powyższych funkcji C-Geo we własnych programach.

Więc, jeśli masz pojęcie o programowaniu i potrzebujesz coś policzyć, a zespół od C-Geo nie chce/nie może tego napisać, to zrób to sam.

Wtyczki są tworzone przez niezależnych programistów – najczęściej są to zwykli użytkownicy C-Geo, którzy potrafią programować w DELPHI, (Visual Basic i inne), zainteresowani realizacją własnych potrzeb obliczeniowych przy wsparciu możliwości programu C-Geo. Mogą oni udostępniać swoje programy całej społeczności użytkującej C-Geo. Wtyczki umożliwiają realizację czasem bardzo specjalistycznych zadań geodezyjnych, które wymagałyby normalnie poświęcenia wielu godzin na ich opracowanie bez wspomagania dedykowanym oprogramowaniem.

Menadżer wtyczek
C-Geo ma wbudowany menadżer wtyczek, który w prosty sposób umożliwia przeglądanie dostępnych na dany moment wtyczek, informacji o ich działaniu i instalację wtyczek w swoim środowisku.

wty

pobieraniewtyczek

 

 

 

 

 

 

Przykładowa wtyczka ObliGEO.OkręgiMNK (Autor:FaFaL) pobiera punkty z tabeli współrzędnych, wylicza metodą najmniejszych kwadratów promień i punkt środka
okręgu, który zapisuje do tabeli współrzędnych C-Geo.

wtyczka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostępne wtyczki

Obecnie dostępne są m.in.:

1. Wyznaczanie środka i promienia okręgu na podstawie wielu punktów na łuku

2. Eksport i import punktów z tabeli współrzędnych C-GEO wprost do AutoCAD

3. Wpasowanie prostej w zbiór punktów i jej umieszczenie na aktywnej mapie

4. Podział łuku na zadane odcinki według różnych kryteriów

5. Eksport punktów do Nikona 400/310

6. Eksport zadania – wyświetlanie katalogu zadań bieżącego projektu w eksploratorze Windows

7. Import punktów z programu Winkalk

8. Link do wskazanego projektu na pulpit Windows

9. Wpasowanie płaszczyzny w zbiór punktów metodą najmniejszych kwadratów

10. Obliczanie punktów linii odsuniętej w poziomie i wysokościowo od zadanej linii

11. Przenoszenie punktów bezpośrednio z C-GEO do AutoCAD i w drugą stronę (działa także dla zamienników AutoCAD)

Komunikacja wtyczek z C-Geo

Menu ,,Wtyczki” pojawia się tylko wtedy, kiedy w katalogu w którym zainstalowany jest program (domyślnie C:/C-Geo}) utworzony zostanie podkatalog wtyczki. Umieszczanie w nim plików programów *.exe lub skrótów *.ink albo programów wsadowych *.bat powoduje, że przy starcie C-Geo w menu ,,Wtyczki” pojawia się lista programów. Każdy program z tego menu wywoływany jest z trzema parametrami: ścieżka aktualnego projektu, nazwa aktualnej tabeli roboczej i nazwa tabeli aktywnego okna mapy/bazy (o ile jakieś okno tego typu jest aktywne).

Operacje na punktach

dwData=0 – zapis odczyt punktu,

dwData=1 – odczyt punktów zaznaczonych w tabeli – zwracana jest tablica (niestety musi mieć na sztywno zadeklarowany rozmiar, w tej chwili ustawione maksimum 5000 punktów),

dwData=2 – odczyt zaznaczonego obiektu na mapie; wynik przychodzi w postaci: O(1;;100.001;100.001;1e20)(@19;;100;200;1e20)(2;;200.002;200;1e20)
(@20;;200;100;1e20) Pierwszy znak to litera O lub Z w zależności od tego czy obiekt otwarty czy zamknięty. W nawiasach () zapisane są po kolei numer, kod, x, y, h oddzielone średnikami. Wartości 1e20 oznaczają brak danej współrzędnej.

dwData=3 – zapis obiektu na mapę, o(100;100)(100;200)(200;200)(200;100)
Pierwszy znak to litera O lub Z jak opisano wyżej. Później współrzędne(x;y). Przy zapisie zrezygnowano z podawania numerów. Jeśli w tabeli jest już punkt o odpowiadających współrzędnych to obiekt automatycznie zostanie dociągnięty do tego punktu.

dwData=4 – przekazanie raportu w formacie rtf,

dwData=5 – przekazanie raportu w formacie html – chyba łatwiejsza metoda
formatowania niż w rtf,

dwData=6 – włączenie dla aktualnie aktywnej mapy trybu zwracania współrzędnych kliknięcia myszką. Dane przychodzą w takim samym formacie jak odczyt
punktu z bazy,czyli: nr#9kod#9x#9y#9z#9. W przypadku kliknięcia na mapie w puste pole czyli wtedy gdy nie zaznaczy się punkt, wysyłane są tylko wartości xy: #9#9x#9y#9#9

dwData=7 – informacja zwrotna: przyszły współrzędne kliknięcia,

dwData=8 – informacja zwrotna: użytkownik wybrał jakieś narzędzie
z mapy (np. zoom) co skutkuje wyłączeniem funkcji zwracania współrzędnych do wtyczki. W demo wtyczki (w ramce Obsługa klikania na mapie) jest opcja wstawiania przekreślonego kółka w miejscu kliknięcia na mapie.

Zaznaczanie na mapie kilku obiektów i pobieranie ich do wtyczki. Poszczególne obiekty oddzielone są znakiem | czyli w wyniku otrzymujemy np: O(1;;100.001;100.001;1e20)(@19;;100;200;1e20) (2;;200.002;200;1e20) (@20;;200;100;1e20)|Z(11;;100.001;100.001;1e20)(12;;100;200;1e20)

Raporty wysyłamy jako string (kod rtf/htm). Przed treścią raportu można opcjonalnie dodać nazwę raportu jaka będzie wyświetlać się. Nazwę oddzielamy znakiem #9 od treści raportu: nazwa_raportu#9treść_raportu Jeżeli nazwa nie zostanie podana, to raport zostanie zapisany pod nazwą Raport z wtyczki.

Opis zapisu obiektów graficznych

okrąg: pierwszy punkt to środek okręgu, w drugim wartość x=50 to promień,
np. e(100;100)(50;0)

łuk: punkt początkowy, punkt końcowy i dowolny punkt na łuku
np. a(100;100)(100;200)(150;150)

krzywa: podajemy punkty przez które ma ona przechodzić
np. b(100;100)(100;200)(200;200)(200;10

Przykład wtyczki
Przykład wtyczki można pobrać tutaj, a tu  znajduje się jej kod źródłowy.

Więcej bieżących informacji o wtyczkach, ich powstawaniu, pomocy w stosowaniu
można znaleźć na forum w dziale Wtyczki do C-Geo.